Словарь морфологических терминов — Morphology Terms Dictionary — Словник морфологічних термінів
Вы здесь ::   НТ АГЕТ / Словарь /
     
Двuгaтeль…
Cleavage, Fission - Дробление - Дроблення

Cleavage, Fission
Дробление
Дроблення

 
CLEAVAGE In embryology, cleavage is the division of cells in the early embryo. The zygotes of many species undergo rapid cell cycles with no significant growth, producing a cluster of cells the same size as the original zygote. The different cells derived from cleavage are called blastomeres and form a compact mass called the morula. Cleavage ends with the formation of the blastula.
Depending mostly on the amount of yolk in the egg, the cleavage can be holoblastic (total or entire cleavage) or meroblastic (partial cleavage). The pole of the egg with the highest concentration of yolk is referred to as the vegetal pole while the opposite is referred to as the animal pole.
 
ДРОБЛЕННЯ (лат. fissio; син.: сегментація) - під цим терміном розуміють:
  • Поділ клітин за допомогою перетяжок, яке спочатку не супроводжується ростом клітин (Winkler H., 1903).
  • Перший морфологічний процес ембріонального розвитку багатоклітинних організмів. Яйцеклітина мітотичним шляхом поділяється на певну кількість бластомерів. Цей процес в окремих ділянках протікає до кінця, не супроводжуючись вираженою детермінацією бластомерів. В інших випадках із стадіями дроблення можуть бути пов'язані вирішальні ступені детермінації.
Дроблення - це процес ядерних і клітинних поділів, який відбувається завжди в певному ритмі. Дроблення починається з активації яйця (запліднення або стимул до партеногенезу) і закінчується стадією бластули (Kuhn A., 1955). Дроблення приводить до зміни ядерно-цитоплазматичного відношення, тобто з поділом ядра і цитоплазми відношення ядро:маса цитоплазми в бластомерах стає більшим, досягаючи в клітинах бластули свого максимального значення.
 
Період дроблення чітко підрозділяється на два підперіоди - синхронних поділів дроблення та бластуляції. Для першого характерним є своєрідний тип клітинних поділів, які відрізняються максимальною для даного виду, постійною протягом усього підперіоду і однаковою для усіх клітин швидкістю. Ядро в інтерфазі зберігає каріомерну будову, міжклітинні контакти слабо розвинені, синтез РНК не виявляється, усі ці особливості зникають при переході до другого підперіоду дроблення - бластуляції. У ссавців клітинні цикли з самого початку дроблення мають риси, характерні для бластуляції, підперіод синхронних поділів для них відсутній.

 
ДРОБЛЕННЯ АСИНХРОННЕ, АСИМЕТРИЧНЕ (гр.a - заперечення, symmetria - розмірність, гармонія, synchronos -одночасний ) - тип дроблення, при якому чергування площин дроблення відбувається із запізненням, внаслідок чого виникають бластомери різних розмірів: великі і малі бластомери (макро- і мікромери). Асинхронне дроблення зустрічається у тварин з різними типами яєць (напр., у ссавців, людини, амфібій).
ДРОБЛЕННЯ ГОЛОБЛАСТИЧНЕ (гр.holos - весь, повний, цілий, гр. blastos - зародок) - тип дроблення, при якому площини дроблення проникають до найглибших частин зиготи, поширюючись по всій її поверхні. Таким чином, увесь матеріал зиготи йде на утворення бластомерів. Характерне для алецитальних, первинно- і вторинно ізолецитальних, помірно телолецитальних яєць.
ДРОБЛЕННЯ МЕРОБЛАСТИЧНЕ (гр.meros - частина, частка, blastos - зародок) - тип дроблення, при якому площини дроблення не проникають глибоко всередину зиготи, в зв'язку з чим не весь матеріал зиготи сегментується на бластомери. Характерне для центролецитальних, різко телолецитальних яєць. Одним з видів меробластичного дроблення є дроблення поверхневе, при якому площини дроблення не заходять вглиб зиготи, а обмежуються поверхнею, внаслідок чого периферійна частина зиготи перетворюється в суцільний епітеліоподібний шар клітин - бластодерму. Характерне для тварин з центролецитальними яйцями.
ДРОБЛЕННЯ ГОМОКВАДРАНТНЕ (лат.homos - однаковий, рівний, лат.quarans, quadrantis - чверть, четверта частина) - дроблення, при якому бластомери основного квартеру однакові.
ДРОБЛЕННЯ ДВОСИМЕТРИЧНЕ (БІЛАТЕРАЛЬНЕ) (лат.bi - два, bis- двічі, лат.lateralis - боковий) - характер дроблення, за якого бластомери розміщуються симетрично по боках анімально-вегетативної осі. Двосиметричне дроблення властиве круглим червам і асцидіям.
ДРОБЛЕННЯ ДИСКОЇДАЛЬНЕ (лат. discus - плоске коло, кругла пластинка, гр.eidos - подібний) - тип дроблення зиготи, при якому поділ бластомерів відбувається не по всій поверхні, а лише в ділянці зародкової мішені. Поширене серед хребетних, характерне для різко телолецитальних яєць (акули, скати, костисті риби, плазуни, птахи). Один з видів меробластичного дроблення.
ДРОБЛЕННЯ ПАРЦІАЛЬНЕ ДИСКОПОДІБНЕ (лат.partialis, pars, partis - частина; син.: часткове дроблення) - процес дроблення, характерний для багатожовткових яйцеклітин (полілецитальних), в зв'язку з чим борозни дроблення виникають тільки в ділянці анімального полюсу яйцеклітини, де знаходиться ядро і шар ооплазми містить менше жовткових гранул. При цьому на анімальному полюсі дробиться тільки кругле поле (диск), а вегетативний полюс, переобтяжений жовтковими гранулами (жовтковий шар), залишається не подробленим. Властиве вищим рибам, плазунам, деяким нижчим ссавцям, яйцеродним.
ДРОБЛЕННЯ ЕКВАЛЬНЕ (лат.aequus, aequator - рівний, лат. adaequatus - рівний, тотожній, цілком відповідний) - процес дроблення зиготи, за якого виникають рівноцінні з генетичної точки зору бластомери, що повністю йдуть на утворення тіла зародка (напр., у ланцетника, земноводних).
ДРОБЛЕННЯ СУБЕКВАЛЬНЕ (лат.sub - під, підлеглий, не головний; aequus, aequator - рівний) - процес дроблення зиготи, за якого виникають два види нерівноцінних із генетичної точки зору бластомерів (трофобласт і ембріобласт) і з яких нa утворення тіла зародка використовується тільки ембріобласт (напр., у ссавців, людини).

ДРОБЛЕННЯ РАДІАЛЬНЕ (лат.radius - промінь, спиця в колесі) - характер дроблення, за якого верхній ряд бластомерів розміщується точно над нижнім. Радіальне дроблення властиве кишковопорожнинним, голкошкірим, деяким хордовим.
ДРОБЛЕННЯ СПІРАЛЬНЕ (лат.spira - звив, вигин) - характер дроблення, за якого верхній ряд бластомерів розміщується між бластомерами нижнього ряду. Спіральне дроблення властиве деяким червам, молюскам.
ДРОБЛЕННЯ ГЕТЕРОКВАДРАНТНЕ (гр.heteros - інший, лат. quadrans - чверть, четверта частина) - нерівномірне спіральне дроблення.

 
ДРОБЛЕННЯ ДЕКСТРОТРОПНЕ (лат.dexter - правий, гр.tropos - поворот, зміна, напрям) - один з типів спірального дроблення, при якому зміщення мікромерів відбувається за напрямком стрілки годинника (вправо), якщо спостерігати за зиготою, що дробиться з боку анімального полюсу (Токін Б. П., 1970).
ДРОБЛЕННЯ СІНІСТРОТРОПНЕ (лат.sinister - лівий, гр.tropos- поворот, зміна, напрям) - один з типів спірального дроблення, при якому зміщення мікромерів відбувається проти напрямку стрілки годинника на циферблаті (вліво), якщо спостерігати за зиготою, що дробиться з боку анімального полюсу.

 
ДРОБЛЕННЯ АНАРХІЧНЕ (гр.anarchia - безладдя, стихійність, безпорядок) - процес дроблення, за якого положення даного бластомера випадкове (напр., у кишковопорожнинних). Вперше описав у гідромедузи І. І. Мечніков (1886). Л. М. Жинкін (1951) вважає, що цей тип дроблення є примітивним, який не встановився і від нього виникли спіральний і радіальний типи дроблення.
ДРОБЛЕННЯ РЕГУЛЯЦІЙНЕ (лат.regularis - рівномірно, правильно) - термін запропонував Б. П. Токін (1970) для заміни терміну "Дроблення анархічне", невдалого, на його думку, тому що тварини, в яких спостерігається анархічне дроблення, мають низький рівень інтеграції, яйця їх майже не відрізняються від соматичних клітин - вони не мають звичайних яйцевих оболонок і характеризуються нормальним метаболізмом і ядерно-цитоплазматичним співвідношенням. У цих малоінтегрованих організмів і їх зародків встановилося не анархічне дроблення, а особливий характер дроблення, як адаптація до зовнішніх умов, які постійно змінюються, а також можливість переходу до соматичного ембріогенезу.
 
In English:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
На русском:  А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
Українською:  А Б В Г Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я
 
…пpoгpecсa
© 2006-2015, Dr. Andy.   При использовании материалов сайта ссылка на http://www.morphology.dp.ua/_dict/ желательна.
Key words: Medical Dictionary Glossary, Histological and Embryological terms, Life Science, health, Scientific terminology, Molecular Biology & Cytology. Ключевые слова: Словарь, значение, медицинский словарь терминов; Довідник справочник морфологических терминов. Относится к здравоохранению и здоровью человека и животных. Анатомия, гистология, эмбриология, цитология.
Rambler's Top100