Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика /

flag   flag   МОРФОЛОГІЯ

обложка

Офіційний електронний науковий фаховий журнал
Всеукраїнської громадської організації
"Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України"

 

МОРФОЛОГІЯ - Morphology

 

Заснований 2007 року
Періодичність видання 4 рази на рік

  ISSN 1997-9665
 

Засновники:
Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України,
ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»

Атестований як періодичне електронне наукове видання в галузі медичних наук і включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013 р. № 1411).

Головний редакторТвердохліб І.В.
Відповідальний редакторПотоцька О.Ю.
Редакційна колегія:Грабовий О.М., Інджикулян А.А., Кактурський Л.В., Стеченко Л.О., Туманський В.О., Чайковський Ю.Б., Черкасов В.Г., Шпонька І.С.
Редакційна рада:Азізова Ф.Х., Волков К.С., Гарець В.І., Геращенко С.Б., Головацький А.С., Гумінський Ю.Й., Гунас І.В., Задніпряний І.В., Кір’якулов Г.С., Луцик О.Д., Мельник Н.О., Мішалов В.Д., Мніхович М.В., Наджимутдінова Д.К., Пикалюк В.С., Тєшаєв О.Р., Троценко Б.В., Тухтаєв К.Р., Шевченко О.О., Шепітько В.І.
Редакція:Петрук Н.С. (секретар редакції), Іванченко М.В., Лапсарь Г.С., Шевченко К.М.

 

Індексація журналу:

«Directory of Open Access Journals» (http://www.doaj.org)

«NLM Catalog – US National Library of Medicine» (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog)

«Medical Journals Links» (http://www.medical-journals-links.com)

«CiteFactor Academic Scientific Journals» (http://www.citefactor.org)

Міжнародна наукометрична база «Российский индекс научного цитирования» (http://elibrary.ru)

Поточний імпакт-фактор – 0,124


 

Оглядові, проблемні й оригінальні статті рецензуються. Журнал публікує наукові роботи морфологів, а також результати морфологічних досліджень фахівців інших спеціальностей.

Згідно з Положенням про електронні наукові фахові видання, затвердженим спільним наказом МОН України, НАН України і ВАК України №768/431/547 від 30.09.2004 р., журнал забезпечує безкоштовний доступ до каталогу та повних текстів статей на сайтах:   Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського,   Наукової електронної бібліотеки eLibrary та офіційному сайті НТ АГЕТ.

Видається і рекомендується для поширення мережею Internet згідно з рішенням вченої ради ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (протокол № 3 від 31 жовтня 2013 року). Підписано до друку 01.11.2013 р. Умовн.друк.арк. 18.

Журнал проіндексовано Директорією журналів відкритого доступу (Бібліотеки Університету Лунда, Швеція) та включено до проекту Російського індексу наукового цитування.

Журнал забезпечує вільний і безкоштовний доступ до каталогу, метаданих та повних текстів статей (www.nbuv.gov.ua/e-journals; www.morphology.dp.ua; www.elibrary.ru; www.doaj.org).

DOAJ eLibrary NBUV
citefactor mjl ulrichsweb
copernicus drji
 
Контакти

Адреса редакції: 49005, м.Дніпропетровськ, вул.Севастопольська, 19, редакція журналу „Morphologia”.

Телефон   (056) 713-52-72, 0974584284

ivt-08@mail.ru - редакція;

j.morphology.dp@gmail.com - редакційно-інформаційний відділ.


 

Свідоцтво про реєстрацію електронного інформаційного ресурсу


               
PDF Вимоги до оформлення рукописів [укр] PDF Авторська згода [укр]
PDF Требования к оформлению рукописей [рус] PDF Авторское соглашение [рус]
PDF Author guidelines [eng] PDF Copyright Agreement [eng]
2017, Том 11, № 3 зміст... content... xml
2017, Том 11, № 2 зміст... content... xml
2017, Том 11, № 1 зміст... content... xml
2016, Том 10, № 3 зміст... content... xml
2016, Том 10, № 3 зміст... content... xml
2016, Том 10, № 2 зміст... content... xml
2016, Том 10, № 1 зміст... content... xml
2015, Том 9, № 4 зміст... content... xml
2015, Том 9, № 3 зміст... content... xml
2015, Том 9, № 2 зміст... content... xml
2015, Том 9, № 1 зміст... content... xml
2014, Том 8, № 4 зміст... content... xml
2014, Том 8, № 3 зміст... content... xml
2014, Том 8, № 2 зміст... content... xml
2014, Том 8, № 1 зміст... content... xml
2013, Том 7, № 4 зміст... content... xml
2013, Том 7, № 3 зміст... content... xml
2013, Том 7, № 2 зміст... content... xml
2013, Том 7, № 1 зміст... content... xml
2012, Том 6, № 4 зміст... content... xml
2012, Том 6, № 3 зміст... content... xml
2012, Том 6, № 2 зміст... content... xml
2012, Том 6, № 1 зміст...   xml
2011, Том 5, № 4 зміст...   xml
2011, Том 5, № 3 зміст...   xml
2011, Том 5, № 2 зміст...   xml
2011, Том 5, № 1 зміст...   xml
2010, Том 4, № 4 зміст...   xml
2010, Том 4, № 3 зміст...   xml
2010, Том 4, № 2 зміст...   xml
2010, Том 4, № 1 зміст...   xml
2009, Том 3, № 4 зміст...   xml
2009, Том 3, № 3 зміст...   xml
2009, Том 3, № 2 зміст...   xml
2009, Том 3, № 1 зміст...   xml
2008, Том 2, № 4 зміст...   xml
2008, Том 2, № 3 зміст...   xml
2008, Том 2, № 2 зміст...   xml
2008, Том 2, № 1 зміст...   xml
2007, Том 1, № 4 зміст...   xml
2007, Том 1, № 3 зміст...   xml
2007, Том 1, № 2 зміст...   xml
2007, Том 1, № 1 зміст...   xml
PDF Передмова редакторів журналу

   
Дніпропетровське обласне відділення НТ АГЕТ »»
   
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100