Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / Карповські читання /

Карповські читання 2004

обложка

Карповські читання: Матеріали I Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 18-21 травня 2004 р.). Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2004. - 75с. [зміст...]

Матеріали I, II та III Всеукраїнських наукових морфологічних конференцій "Карповські читання" (Дніпропетровськ, 2004, 2005 та 2006 рр.) [перелік...]

ВПЛИВ ПІРАЦЕТАМУ, АРГІНІНВАЗОПРЕСИНУ ТА ЙОГО АНАЛОГІВ НА ПРОСТОРОВУ ПАМ`ЯТЬ У ЩУРІВ В ВОДНОМУ ЛАБІРІНТІ МОРРІСА О.Л.Дроздов, О.С.Кошелєв, Р.П.Грузін Центральна науководослідна лабораторія
Дніпропетровська державна медична академія

Метою роботи було встановлення впливу еталонного препарату пірацетама, аргінін-вазопресина його аналогів та С і N-кінцевих фрагментів на просторову пам'ять у щурів. Формування розлогової пам'яті проводили в водному лабірінті Морріса у 128 щурів за методикою (Prior P. et al., 1998). В ході спостережень були використані наступні пептиди: 8-аргінін-вазопресин в дозі 1 мкг/кг (АВП), 2-Г-ДГА-АВП - 20 мкг/кг, тетрапептид – частково захищений фрагмент вазопресина послідовності 4-9-40 мкг/кг (АВП -4-9), тетрапептидний фрагмент вазопресина послідовності 2-5 (АВП – 2-5) та НРФ по 5 мкг/кг. В якості еталонного ноотропного препарату використовували пірацетам в дозі 500 мг/кг. Тваринам контрольної групи в рівному обсязі вводили ізотонічний розчин натрія хлориду. Нейропептиди та пірацетам вводилися внутрішньочревно, в дозах, що виявляють антиамнестичну та ноотротропну дію. Результати досліджень показали, що на фоні дії пірацетама відзначалась істотна зміна періоду пошуку схованої платформи, як в окремих пробах, так і в цілому блоці, що составляло 89-94%. Використання аргінінвазопресина в дозі 1 мкг/кг маси приводило до скорочення часу переміщення до платформи. В блоці спостережень зменшення часу пошуку площадки складало 27,3% (Р < 0,05) при зпівставленні з контрольними показниками. На фоні дії аналога вазопресина 2-Г-ДГА-АВП в досліджуваній дозі було встановлено достовірне збільшення латентного періоду виконання реакції в третій і четвертій пробах відповідно на 53,0% і 62,9% при порівнянні з контролем. Аналог вазопрессина – НРФ через 30 хвилин після внутрішньочеревного введення приводив до зменшення на 33,3% (Р < 0,05) тривалості пошуку схованої платформи тваринами у водному лабіринті при порівнянні з вихідними величинами. Використання С- і N– кінцевих фрагментів не приводило до істотних змін реєструємих параметрів виконання плавального тесту у водному лабіринті.

Т.ч., спостереження показали, що пірацетам подовжує час виконання плавального тесту у водному лабіринті, аргінінвазопресин його скорочує, аналог АВП-НРФ зменшує пошук платформи в першій пробі. Пептид 2-Г-ДГА-АВП скорочує період реакції при першому «запливі» та збільшує тривалість в 3 і 4 пробах. Фрагменти АВП – 2-5 і АВП – 4-9 істотно на реєструємі показники просторової пам'яті не впливають.

 

// Карповські читання: Матеріали I Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 18-21 травня 2004 р.).
Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2004. - 75с. [зміст...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100