Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
Реклама: Самая детальная информация автоэксперт здесь.
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / Карповські читання /

Карповські читання 2004

обложка

Карповські читання: Матеріали I Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 18-21 травня 2004 р.). Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2004. - 75с. [зміст...]

Матеріали I, II та III Всеукраїнських наукових морфологічних конференцій "Карповські читання" (Дніпропетровськ, 2004, 2005 та 2006 рр.) [перелік...]

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ЗА УМОВ ГОСТРОГО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАНКРЕАТИТУ Н.Є.Лісничук, О.Я.Шутурма, О.П.Андріїшин Центральна науководослідна лабораторія, кафедра гістології, цитології та ембріології
Тернопільська державна медична академія ім І.Я. Горбачевського
(Тернопіль)

Вступ. Дванадцятипала кишка (ДПК) є важливим компонентом єдиної панкреатогепатобіліарної зони. Анатомофізіологічна спорідненість та єдність нейроендокринної регуляції роботи органів даної зони є морфофункціональною передумовою їх спільної реакції на ураження одного із них.

Анатомічний та фізіологічний зв'язок підшлункової залози і дванадцятипалої кишки визначають часте втягнення в патологічний процес одного з цих органів при захворюванні іншого. Так, в клінічній картині хронічного панкреатиту часто спостерігаються симптоми, що вказують на втягнення в патологічний процес дванадцятипалої кишки (характер больового синдрому, рентгенологічно діагностована дискінезія, дуоденостаз, зміни слизової оболонки та ін.).

За даними Республіканського центру статистики в Україні від різних недугів підшлункової залози в 1998 р. страждали більш, ніж 370 тис. осіб. В порівнянні з 1997 роком кількість хворих за цей рік збільшилася на 51 тис. людей. У 1999 р. захворюваність патологією даного органа в Україні становила 101,5 випадку на 100 тис. населення (збільшилася з 1991 р. у 2,7 рази), а розповсюдженість – 828,6 випадку на 100 тис. населення (збільшилася з 1991 р. в 3,1 рази).

Діагностика ураження дванадцятипалої кишки при хронічному панкреатиті має важливе практичне значення, проте цьому питанню приділяється мало уваги. Недостатньо висвітленим є це питання і в літературних джерелах.

З огляду на вищенаведене, метою даної роботи стало вивчення особливостей структурної перебудови слизової оболонки (СО) ДПК за умов гострого експериментального панкреатиту.

Матеріал та методи досліджень. Експериментальний панкреатит у морських свинок (15 тварин) моделювали згідно методики С.О. Шалімова та співавт. (1989) шляхом локального заморожування обох поверхонь підшлункової залози хлоретилом. Контрольним тваринами (12 морських свинок) проводили ідентичну лапаротомію. Тварин виводили з експерименту швидкою декапітацією. Для гістологічних досліджень забирали ДПК, шматочки якої після відповідної гістологічної обробки вивчали методом світлооптичної мікроскопії.

Результати досліджень та їх обговорення. Світлооптичні дослідження препаратів ДПК, забарвлених гематоксиліномеозином, виявили ознаки гострих реактивних змін в СО даного органа. Останні проявлялися зменшенням її товщини за рахунок істотно зниження висоти ворсинок та руйнування облямівки на поверхні ентероцитів. Клітини з облямівкою на верхівці ворсин звужувалися, ядра зміщувалися з базального полюсу клітин до центру. Келихоподібні клітини виглядали дещо збільшеними, наповненими слизовими включеннями, що свідчило про посилення їх секреторної активності. Власна пластинка СО була потовщеною, в ній виявлялися розширені судини, просвіти яких були виповнені форменими елементами крові. Периваскулярна міжклітинна речовина була просвітлена, нерідко в ній виявлялися лімфоцити та нейтрофіли.

М'язова пластинка СО витончена, простежувалася не на всьому протязі. Дуодентальні залози часто виявлялися безпосередньо біля дна крипт. Гландулоцити бруннерівських залоз великі, заповнені світлими гранулами.

Підслизова основа потовщена, спостерігалися помірно розширені судини.

Виявлені зміни свідчать про активну реакцію слизової оболонки ДПК у відповідь на гостре ураження підшлункової залози.

 

// Карповські читання: Матеріали I Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 18-21 травня 2004 р.).
Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2004. - 75с. [зміст...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100