Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / Карповські читання /

Карповські читання 2004

обложка

Карповські читання: Матеріали I Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 18-21 травня 2004 р.). Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2004. - 75с. [зміст...]

Матеріали I, II та III Всеукраїнських наукових морфологічних конференцій "Карповські читання" (Дніпропетровськ, 2004, 2005 та 2006 рр.) [перелік...]

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУР ОСНОВИ СЕРЦЯ КУРЯЧОГО ЗАРОДКА В НОРМІ ТА ПІСЛЯ ВПЛИВУ ТЕРАГОГЕННОГО ЧИННИКА М.А.Машталір Кафедра нормальної анатомії людини
Дніпропетровська державна медична академія

Порушення розвитку серця людини виникає приблизно у 1% новонароджених та біля 10% плодів. Етанол є найбільш поширеною токсичною речовиною, що обумовлює вроджені вади серця. За даними [2] етиловий алкоголь викликає до 1% усіх порушень розвитку серця у людини. Створена модель для вивчення дії цього тератогену на курячих зародках дозволила визначити спектр вад, що включають порушення розвитку зябрових артерій та серця [1]. Попередні дослідження вад серця після впливу етанолу на курячих зародках [2] проводилися лише макроскопічно без оцінки гістологічних порушень. Наразі відсутні дані про те, які порушення виникають у всіх ділянках критичної зони серця – його основі, що охоплює атріовентрікулярні клапани та клапани аорти та легеневого стовбура. Метою цієй роботи було дослідження ефекту дії етанолу на будову основи серця курячих ембріонів.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Для отримання тератогенного ефекту в повітряну камеру курячих яєць на 72 годину інкубації вводили 0,2 - 0,25 мл 50%-ного етанолу [2]. Після ін’єкції яйця запечатували і доінкубовували до 8-ї доби. Як контроль використовували інтактні зародки. Ембріони вилучали та здійснювали стандартну процедуру фіксації, проводки та заливки у парафін. Зрізи 5 мкм завтовшки забарвлювали залізним гематоксиліном за Гейденгайном та вивчали у світловому мікроскопі.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Нормальний розвиток. Правий передсердношлуночковий клапан на 8му добу інкубації розташован нижче, ніж лівий. Звернена до порожнини серця едина стулка правого передсердношлуночкового клапана містить мезенхімну тканину. Той бік, що зверен до стінки правого шлуночка (ПШ) у верхніх відділах, сполучен з нею за допомогою сіті густих трабекул. В найбільш каудальній частині мітрального клапана (МК) перегородочна стулка спускається нижче, ніж пристіночна, та нижній край пристіночної стулки має форму півмісяця, кінці якого направлени до місця відходження від сосочкових м'язів. Каудальні кінці обох стулок МК витончені та потовщуються у краніальному напрямку. Перегородочна студка МК з'єднана зі стінкою лівого шлуночка (ЛШ) за допомогою численних трабекул, що мають напрямок паралельно до вільної стінки ПШ.

Каудальні відділи аортального присіння починаються між перегородочною стулкою МК та товстою перегородкою, що відділяє присіння від правого атріовентрикулярного (АВ) каналу. На цьому рівні в правої стінці аортального присіння спостерігається розвинутий шар міокардиальної тканин, що також належить до АВ каналу. Дещо вище аортальне присіння відділяється мезенхімальною перегородкою від правого передсердя, а по переду воно відділено від легеневої воронки товстим прошарком мезенхімальної та м'язової тканини. Формування легеневої воронки відмічено на рівні нижнього края перегородочної стулки МК. Мезенхіма легеневого та аортального присіння мають тенденцію розділятися за допомогою клинів м'язової тканини.

Після етанолу. У зародків, що зазнали впливу етанолу відрізняється від норми співвідношення у розташуванні АВ клапанів. Едина стулка правого АВ клапана знаходиться нижче, ніж у нормі. Так, розповсюдження мезенхімальної тканини може захоплювати весь листок, тоді як у нормі мезенхіма розташована лише у верхній частині стулки, а більша частина її є м’язовою. Краніо-каудальний розмір правого АВ каналу менший, ніж у нормі. Стулки МК не перетинають усю порожнину лівого АВ каналу та менш товсті, ніж у нормі, не розширюються у краніальному напрямку.

Легенева воронка розтошована нижче відносно АВ клапанів, ніж у нормі. Каудальний кінець мезенхіми легеневого присіння, знаходится дуже високо та проецирується на рівні нижньої третини передсердь, міжпередсердної перегородки та клапану венозного синуса. Положення присіння та клапана ЛС наближається до горизонтального, а при нормальному розвитку воно завджи вертікальне. М’язові волокна у легеневій воронці орієнтовані в горизонтальній плоскості. Аортальне присіння розташоване набагато вище відносно МК, що вказує на затримку встановлення дефінитивної топографії клапанів. На рівні АВ каналів стінка аортального присіння м’язова з правого боку та попереду та мезенхімальна з боку перегородочної стулки МК. Краніальніше, позаду аортального присіння, знаходится МПП, яка на цьому рівні дуже товста, а ще вище МПП позаду присіння потоншується. Частина присіння, що звернена до порожнини,- мезенхімальна по усьому колу.

Клапан аорти розташован набагато вище відносно місця переходу мезенхімальної частини МПП у м’язову. Передня стулка розділена на дві частини, на задній стулці спостерігається два виступа мезенхіми. Права та ліва стулка аортального клапана у верхніх частинах сливаються та формують єдиний карман. У зоні аортального клапана стінка аорти не має ознак формування мембран. Клапан ЛС розташован вище, ніж клапан аорти і це відображає співвідношення, протилежні тому, що спостерігається при нормальному розвитку. Стінка ЛС в ділянці клапана має м’язові трабекули, чого ніколи не спостерігається у нормі.

Висновки

При впливі етанолу виникають порушення у топографічних відносинах структур основи серця. Взаємне розташування клапанів аорти та легеневого стовбура змінюється на протилежне. Змінюється напрямок та розташування випускної частини серця: аортального та легеневого присінь. Ці порушення обумовлені аномальними співвідношеннями у мезенхімній та м’язової тканинах основи серця та затримкою перебудов, що спостерігаються у нормі. Виявлені зміни є основою для формування вад серця.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Ethyl alcoholinduced cardiovascular malformations in the chick embryo / Fang T.T., Bruyere H.J.Jr., Kargas S.A. et al. // Teratology. 1987. V. 35, № 1. P. 95-103.
  2. Kirby M.L., Waldo K.L. Neural crest and cardiovascular patterning // Circ. Res. 1995. Vol. 77, № 7. P. 211- 215.
 

// Карповські читання: Матеріали I Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 18-21 травня 2004 р.).
Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2004. - 75с. [зміст...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100