Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / Периодика / Карповские чтения /

Карповские чтения 2004

обложка

Карповские чтения: Материалы I Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 18-21 мая 2004 г.). Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2004. - 75с. [содержание...]

Материалы I, II и III Всеукраинских научных морфологических конференций "Карповские чтения" (Днепропетровск, 2004, 2005 и 2006 гг.) [перечень...]

ПРЕНАТАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТРАБЕКУЛЯРНОГО МІОКАРДУ Ю.В.Сілкіна Кафедра гістології
Дніпропетровська державна медична академія

Деякі питання морфогенезу серця амфібій в цілому, і зокрема міокарда, залишаються відкритими. Насамперед, це аспекти міокардіоархітектоніки, моделювання об’ємної структури міокарда на етапах його формування.

Сучасні кардіоембріологічні дослідження, маючи в своєму арсеналі з одного боку найточніші дослідницькі методики, які деталізують процеси, що відбуваються в ембріональній тканині, а з іншого – не відповідають на такі важливі питання, як: рівень взаємного впливу клітинних ансамблів, що складають структуру міокарда, на формування міокардіоархітектоніки та ін.

Ми проводили дослідження 27 личинок Rana temporaria на стадіях 29-39. Стадії розвитку личинок визначали за таблицями ембріонального та личинкового розвитку за Дабагян та Слєпцовою. Матеріал фіксували в рідині Буена та обробляли за стандартною процедурою гістологічного дослідження. Забарвлення виконували гематоксиліном Гейденгайна та гематоксилінеозином.

Ранній міокард амфібій характеризується присутністю коротких та вузьких трабекул, які складаються з декількох рядів кардіоміоцитів, що вкриті ендотеліальними клітинами. Процеси їхнього диференціювання відбуваються паралельно: ріст кількості м’язових клітин стимулює процес спеціалізації ендотеліоцитів внаслідок зростаючої потреби в адекватному постачанні кисню та поживних речовин. Оскільки міокард амфібій не має коронарної системи кровопостачання, і для нього єдиним джерелом надходження крові є порожнина серця, то в даній ситуації сила взаємного впливу обох типів клітин на швидкість їхнього диференціювання є, на наш погляд, найбільш суттєвою у порівнянні з іншими класами хребетних. Оцінка процесів формування гістоструктури міокарда на ранніх етапах кардіогенезу дозволила встановити наявність взаємного впливу між кардіоміоцитарним та ендотеліальним клоном клітин в процесі трансформації макро та мікроструктури міокарда. Зростаюче функціональне навантаження на скорочувальні клітини стимулює процес специфічного диференціювання ендотеліальних клітин, які є у амфібій аналогом ендокардіального шару серця у вищих хребетних.

 

// Карповские чтения: Материалы I Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 18-21 мая 2004 г.).
Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2004. - 75с. [содержание...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100