Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / Карповські читання /

Карповські читання 2004

обложка

Карповські читання: Матеріали I Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 18-21 травня 2004 р.). Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2004. - 75с. [зміст...]

Матеріали I, II та III Всеукраїнських наукових морфологічних конференцій "Карповські читання" (Дніпропетровськ, 2004, 2005 та 2006 рр.) [перелік...]

ПРЕНАТАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТРАБЕКУЛЯРНОГО МІОКАРДУ Ю.В.Сілкіна Кафедра гістології
Дніпропетровська державна медична академія

Деякі питання морфогенезу серця амфібій в цілому, і зокрема міокарда, залишаються відкритими. Насамперед, це аспекти міокардіоархітектоніки, моделювання об’ємної структури міокарда на етапах його формування.

Сучасні кардіоембріологічні дослідження, маючи в своєму арсеналі з одного боку найточніші дослідницькі методики, які деталізують процеси, що відбуваються в ембріональній тканині, а з іншого – не відповідають на такі важливі питання, як: рівень взаємного впливу клітинних ансамблів, що складають структуру міокарда, на формування міокардіоархітектоніки та ін.

Ми проводили дослідження 27 личинок Rana temporaria на стадіях 29-39. Стадії розвитку личинок визначали за таблицями ембріонального та личинкового розвитку за Дабагян та Слєпцовою. Матеріал фіксували в рідині Буена та обробляли за стандартною процедурою гістологічного дослідження. Забарвлення виконували гематоксиліном Гейденгайна та гематоксилінеозином.

Ранній міокард амфібій характеризується присутністю коротких та вузьких трабекул, які складаються з декількох рядів кардіоміоцитів, що вкриті ендотеліальними клітинами. Процеси їхнього диференціювання відбуваються паралельно: ріст кількості м’язових клітин стимулює процес спеціалізації ендотеліоцитів внаслідок зростаючої потреби в адекватному постачанні кисню та поживних речовин. Оскільки міокард амфібій не має коронарної системи кровопостачання, і для нього єдиним джерелом надходження крові є порожнина серця, то в даній ситуації сила взаємного впливу обох типів клітин на швидкість їхнього диференціювання є, на наш погляд, найбільш суттєвою у порівнянні з іншими класами хребетних. Оцінка процесів формування гістоструктури міокарда на ранніх етапах кардіогенезу дозволила встановити наявність взаємного впливу між кардіоміоцитарним та ендотеліальним клоном клітин в процесі трансформації макро та мікроструктури міокарда. Зростаюче функціональне навантаження на скорочувальні клітини стимулює процес специфічного диференціювання ендотеліальних клітин, які є у амфібій аналогом ендокардіального шару серця у вищих хребетних.

 

// Карповські читання: Матеріали I Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 18-21 травня 2004 р.).
Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2004. - 75с. [зміст...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100