Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / Периодика / Карповские чтения /

Карповские чтения 2005

обложка

Карповские чтения: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.). Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

Материалы I, II и III Всеукраинских научных морфологических конференций "Карповские чтения" (Днепропетровск, 2004, 2005 и 2006 гг.) [перечень...]

МОРФОФУНКЦIОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МIКРОСУДИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ТВЕРДОГО ПIДНЕБIННЯ Кафедра гістології, цитології та ембріології
Українська медична стоматологічна академія
(Полтава)

Розподіл твердого піднебіння на 4 зони – крайову, шовну, жирову і залозисту – базується на наявності підслизової пластинки і малих слинних залоз. Слизова оболонка порожнини рота характеризується розвиненою сiткою мiкросудин, структурні особливості яких повинні корелювати з функціональним навантаженням відповідної зони.

Метою роботи було визначення зональної характеристики мікроциркуляторного русла твердого піднебіння людини.

Об’єктом дослiдження була слизова оболонка твердого піднебіння 10 осiб, причина смертi, яких не пов’язана з ураженням дiлянок голови та шиї. Напівтонкі зрізи з епонових блоків вивчали в світловому мікроскопі. Діаметр мікросудин визначали за допомогою окуляр-мікрометра МОВ-16. На основі виготовлених двовимірних реконструкцій, відповідно зонам ТП визначали топографію судин МЦР і тип їх галуження.

Тип галуження приносних судин у шовнiй зонi має грибiнцевий вигляд, гiлочки вiдходять практично пiд прямим кутом. Приносна судина розсташована досить поверхнево i дає гiлки, що йдуть паралельно епiтелiальному шару. Вiд останнiх у кожен сполучнотканинний сосочок вiдходить прекапiляр пiд кутом 90 градусiв. Галуження мiкросудин крайової зони вiдповiдає тангенцiальному типу. Кут вiдходження артерiол становить 120-130 градусiв. У жировiй та залозистiй зонах тип галуження резистивних судин можна описати як розсипний. Найбiльша щiльнiсть розташування мiкросудин у крайовiй зонi. Ємкiсна ланка за типом галуження вiдповiдає зональним особливостям. Найбiльша щiльність даних судин припадає на жирову зону.

За глибиною розсташування у зонi шва магiстральнi судини розсташованi поверхнево, при чому це стосується як артерiального так i венозного русла. Спостерiгається чiтке розшарування резистивної та ємкiсної ланок в крайовiй та шовнiй зонах, чого не визначається в жировiй та залозистiй.

Оцiнюючи дiаметри мiкросудин, можна вiдмiтити, що найбiльшими є артерiоли у залозистiй зонi, в нiй же знаходяться і найбiльшi капiляри. Дiаметр венул найбiльший у жировiй зонi. Найменшi показники діаметрів мікросудин характернi для крайової зони.

Проведене дослiдження дае чiтку характеристику особливостям МЦР твердого пiднебiння в рiзних його зонах, що має значення при проведенні оперативних втручань.

 

// Карповські читання: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.).
Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100