Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / Карповські читання /

Карповські читання 2005

обложка

Карповські читання: Матеріали II Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 12-15 квітня 2005 р.). Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 93с. [зміст...]

Матеріали I, II та III Всеукраїнських наукових морфологічних конференцій "Карповські читання" (Дніпропетровськ, 2004, 2005 та 2006 рр.) [перелік...]

МОРФОФУНКЦIОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МIКРОСУДИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ТВЕРДОГО ПIДНЕБIННЯ Кафедра гістології, цитології та ембріології
Українська медична стоматологічна академія
(Полтава)

Розподіл твердого піднебіння на 4 зони – крайову, шовну, жирову і залозисту – базується на наявності підслизової пластинки і малих слинних залоз. Слизова оболонка порожнини рота характеризується розвиненою сiткою мiкросудин, структурні особливості яких повинні корелювати з функціональним навантаженням відповідної зони.

Метою роботи було визначення зональної характеристики мікроциркуляторного русла твердого піднебіння людини.

Об’єктом дослiдження була слизова оболонка твердого піднебіння 10 осiб, причина смертi, яких не пов’язана з ураженням дiлянок голови та шиї. Напівтонкі зрізи з епонових блоків вивчали в світловому мікроскопі. Діаметр мікросудин визначали за допомогою окуляр-мікрометра МОВ-16. На основі виготовлених двовимірних реконструкцій, відповідно зонам ТП визначали топографію судин МЦР і тип їх галуження.

Тип галуження приносних судин у шовнiй зонi має грибiнцевий вигляд, гiлочки вiдходять практично пiд прямим кутом. Приносна судина розсташована досить поверхнево i дає гiлки, що йдуть паралельно епiтелiальному шару. Вiд останнiх у кожен сполучнотканинний сосочок вiдходить прекапiляр пiд кутом 90 градусiв. Галуження мiкросудин крайової зони вiдповiдає тангенцiальному типу. Кут вiдходження артерiол становить 120-130 градусiв. У жировiй та залозистiй зонах тип галуження резистивних судин можна описати як розсипний. Найбiльша щiльнiсть розташування мiкросудин у крайовiй зонi. Ємкiсна ланка за типом галуження вiдповiдає зональним особливостям. Найбiльша щiльність даних судин припадає на жирову зону.

За глибиною розсташування у зонi шва магiстральнi судини розсташованi поверхнево, при чому це стосується як артерiального так i венозного русла. Спостерiгається чiтке розшарування резистивної та ємкiсної ланок в крайовiй та шовнiй зонах, чого не визначається в жировiй та залозистiй.

Оцiнюючи дiаметри мiкросудин, можна вiдмiтити, що найбiльшими є артерiоли у залозистiй зонi, в нiй же знаходяться і найбiльшi капiляри. Дiаметр венул найбiльший у жировiй зонi. Найменшi показники діаметрів мікросудин характернi для крайової зони.

Проведене дослiдження дае чiтку характеристику особливостям МЦР твердого пiднебiння в рiзних його зонах, що має значення при проведенні оперативних втручань.

 

// Карповські читання: Матеріали II Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 12-15 квітня 2005 р.).
Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 93с. [зміст...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100