Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / Периодика / Карповские чтения /

Карповские чтения 2005

обложка

Карповские чтения: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.). Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

Материалы I, II и III Всеукраинских научных морфологических конференций "Карповские чтения" (Днепропетровск, 2004, 2005 и 2006 гг.) [перечень...]

ГІСТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ СЕПТАЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ НА РАННІХ ЕТАПАХ ПРЕНАТАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ Н.І. Горєлова Кафедра гістології
Дніпропетровська державна медична академія

В останні роки класичні уявлення про формування перегородок у серці ссавців істотно переглянуті. Встановлені нові факти щодо закриття первинного міжпередсердного отвору, джерел розвитку вторинної міжпередсердної перегородки (МПП), проте результати морфологічних досліджень у цьому напрямку є суперечливими. Залишається невирішеним питання про внесок матеріалу ендокардіальних подушок у процеси формування первинної МПП.

За цих умов актуальною представляється мета, пов’язана з аналізом клітинних і тканинних перетворень у формуванні первинної і вторинної міжпередсердних перегородок серця людини на ранніх етапах кардіогенезу.

Дослідження показали, що на 5 тижні ембріонального розвитку людини у верхній та середній частинах первинна МПП мала подібну будову з вільною стінкою передсердя. Відмінності в тканинному складі мав нижній міокардіальний край первинної МПП. Кардіоміоцити в цій ділянці безпосередньо контактували з мезенхімними клітинами, які розташовувались під ендотеліальним вистеленням. Найбільша щільність мезенхімних клітин спостерігалась поблизу ендотеліального вистелення зі зниженням цього показника при наближенні до кардіоміоцитів. Між мезенхімним синцитієм і кардіоміоцитами нижнього краю первинної МПП визначались залишки кардіогелю. Розширений ведучий край МПП – єдине місце в передсердях, де спостерігався кардіогель на цьому етапі розвитку. Мезенхімна маса огортала нижній край первинної МПП у вигляді ковпачка.

На 6 тижні ембріогенезу людини в середній центральній частині первинної МПП спостерігався суцільний вторинний міжпередсердний отвір. Відстань між найбільш віддаленими точками отвору складала 65-71 мкм. По всьому периметру він був обмежений міокардом первинної МПП, вкритим шаром ендотеліальних клітин. Первинна МПП зберігала гладкостінну будову у верхній та середній частинах. Відмінності в тканинному складі спостерігалися в нижньому краї первинної МПП. Серед мезенхімного синцитію нижньої частини первинної МПП на цьому етапі вперше спостерігались поодинокі кардіоміоцити, які, ймовірно, мігрували від вільного м’язового краю первинної МПП. На даному етапі розвитку в краніальній стінці передсердя з правого боку від первинної МПП спостерігалося формування зачатку вторинної МПП. Вона була представлена складкою м’язової стінки передсердя, вкритою ендотеліальним шаром клітин. Вона не досягала своїм нижнім краєм первинного міжпередсердного отвору.

У кінці ембріонального періоду в середній центральній частині первинної МПП зберігався вторинний міжпередсердний отвір. У нижній частині первинної МПП значно збільшувалася кількість кардіоміоцитів поряд зі зменшенням кількості мезенхімних клітин. На 8 тиждень ембріонального розвитку вторинна МПП доростала до нижнього краю вторинного міжпередсердного отвору. На цьому етапі вона повністю його прикривала. Не дивлячись на це, контакт між правим і лівим передсердями підтримувався завдяки вторинному міжпередсердному отвору. Між нижнім краєм вторинної МПП та атріовентрикулярною областю спостерігався овальний отвір.

На 10 тиждень плодового періоду система перегородок передсердь суттєво відрізнялася від попередніх етапів. Так, колишня первинна МПП була представлена середньою та нижньою своїми частинами. Верхня частина цієї перегородки не визначалася. Нижня частина первинної МПП складалася переважно з кардіоміоцитів, серед яких знаходилися поодинокі мезенхімні клітини. Середня частина перегородки, як і на попередніх етапах, була представлена кардіоміоцитами. Разом із редукцією верхньої частини первинної МПП редукувався вторинний міжпередсердний отвір. Відтепер середня і нижня частини первинної МПП утворили нову структуру - клапан овального отвору. На означеному терміні розвитку нижній край вторинної МПП досягав нижнього краю вторинного міжпередсердного отвору. Ближче до даху передсердь спостерігалась більш розширена частина вторинної МПП. Було помітно, що вона утворена завдяки поглибленню складки стінки передсердя всередину порожнини. Кожна з двох частин була вкрита ендотеліальним вистеленням, яке переходило безпосередньо з однієї стінки на іншу. При віддаленні від даху передсердь вторинна МПП була представлена суцільною структурою, що складалася із компактного міокарду, вкритого шаром ендотеліальних клітин з боку правого та лівого передсердь.

На 12 тижні пренатального розвитку людини система перегородок передсердь була представлена вторинною МПП, овальним отвором та клапаном овального отвору. Клапан овального отвору був утворений компактним міокардом та щільно прилеглим до нього ендотеліальним шаром клітин. Нижня частина клапану овального отвору контактувала з мезенхімою центральної частини атріовентрикулярної області. Мезенхіма атріовентрикулярної області в нижній своїй частині контактувала з мезенхімою базальної частини МШП.

Таким чином, на основі проведених досліджень було встановлено:

  1. Закриття первинного міжпередсердного отвору відбувається на 5 тиждень ембріогенезу людини мезенхімною тканиною різних ембріологічних структур, таких як мезенхімний ковпачок нижнього ведучого краю МПП, мезенхіма дорзального мезокарду, атріовентрикулярних подушок, декстрадорзальної подушки випускного тракту, spina vestibuli.
  2. Вторинна МПП у людини має два зачатка для обода. Верхній край вторинного отвору формується на 6 тижні ембріонального розвитку завдяки дублікатурі стінки передсердя. Нижній край утворюється завдяки процесу міокардіалізації мезенхімної тканини, що закриває первинний міжпередсердний отвір, на початку плодового періоду (9-10 тижні).
 

// Карповські читання: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.).
Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100