Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
Реклама: Решения на основе 1с - типовые и отраслевые решения www.orticon.ru.
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / Периодика / Карповские чтения /

Карповские чтения 2005

обложка

Карповские чтения: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.). Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

Материалы I, II и III Всеукраинских научных морфологических конференций "Карповские чтения" (Днепропетровск, 2004, 2005 и 2006 гг.) [перечень...]

ГІСТОЛОГІЧНІ ТА УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ ЕПІТЕЛІОЦИТІВ КАНАЛЬЦІВ НЕФРОНА ПРИ ОПІКАХ В ЕКСПЕРИМЕНТІ А.В.Довбуш, З.М.Небесна, Л.Д.Дучанко, Р.К.Волков Кафедра гістології та ембріології
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського

Проведені гістологічні та електронно-мікроскопічні дослідження нирок у різні періоди після тяжких опіків. Матеріал кіркової речовини органу від 18 статевозрілих самців морських свинок забирали після знечулеяня ефірним наркозом, а його обробку здійснювали згідно загальноприйнятих методик. Гістологічні препарати вивчали за допомогою системи візуального аналізу зображення, ультратонкі зрізи досліджували в електронному мікроскопі ЕМВ-100ЛМ.

На 1 добу після опіків (стадія шоку) відмічається кровонаповнення гемокалілярів перитубулярної сітки, а також набряк строми органу. Епітеліоцити проксимального відділу яефрона втрачають базофілію цитоплазми, а дистального в стані набряку. На ультраструктурному рівні приегосувально-компенсаторні процеси в звивистих канальцях проявляються нерівномірним потовщенням базальної мембрани, її частковою гомогенізацією, порушенням структури органел епітеліоцитів.

В стадії токсемії опікової хвороби (7-14 доби) в кірковій речовині нирок виявлені глибокі деструктивні зміни. Просвіти більшості капілярів значно розширені, кровонаповнені з явищами стазу. Найбільші порушення мають епітеліоцити проксимальних відділів нефрона. Для них характерна зеррниста та гідропічна дистрофія цитоплазми, пікноз ядер. Щіточкова облямівка більшості клітин витончена або зруйнована. Епітелій канальців дистального відділу в стані набряку і наявне руйнування апікальної поверхні частини клітин.

Субмікроскопічне дпя багатьох гемокапілярів характерні глибокі порушення ендотеліоцитів, значне потовщення, або навпаки ущільнення базальної мембрани, наявні ділянки її руйнування. В епітеліоцитах проксимальних відділів нефрона наявна деструкція мікроворсинок, багатьох органел і ядер. Втрачається посмугованість базальних відділів епітеліоцитів і в дистальній частині нефрона внаслідок руйнування мембран, що її утворюють.

Таким чином, гістологічні та електронно-мікроскопічні дослідження свідчать, що при тяжкій експериментальній опіковій травмі, особливо в стадії токсемії, значно порушується структурна організація звивистих канальців нефрона і відповідно друга фаза сечоутворення – реабсорбція, що негативно впливає на водно-сольовий обмін організму обпечених.

 

// Карповські читання: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.).
Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100