Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / Карповські читання /

Карповські читання 2005

обложка

Карповські читання: Матеріали II Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 12-15 квітня 2005 р.). Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 93с. [зміст...]

Матеріали I, II та III Всеукраїнських наукових морфологічних конференцій "Карповські читання" (Дніпропетровськ, 2004, 2005 та 2006 рр.) [перелік...]

ГІСТОЛОГІЧНІ ТА УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ ЕПІТЕЛІОЦИТІВ КАНАЛЬЦІВ НЕФРОНА ПРИ ОПІКАХ В ЕКСПЕРИМЕНТІ А.В.Довбуш, З.М.Небесна, Л.Д.Дучанко, Р.К.Волков Кафедра гістології та ембріології
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського

Проведені гістологічні та електронно-мікроскопічні дослідження нирок у різні періоди після тяжких опіків. Матеріал кіркової речовини органу від 18 статевозрілих самців морських свинок забирали після знечулеяня ефірним наркозом, а його обробку здійснювали згідно загальноприйнятих методик. Гістологічні препарати вивчали за допомогою системи візуального аналізу зображення, ультратонкі зрізи досліджували в електронному мікроскопі ЕМВ-100ЛМ.

На 1 добу після опіків (стадія шоку) відмічається кровонаповнення гемокалілярів перитубулярної сітки, а також набряк строми органу. Епітеліоцити проксимального відділу яефрона втрачають базофілію цитоплазми, а дистального в стані набряку. На ультраструктурному рівні приегосувально-компенсаторні процеси в звивистих канальцях проявляються нерівномірним потовщенням базальної мембрани, її частковою гомогенізацією, порушенням структури органел епітеліоцитів.

В стадії токсемії опікової хвороби (7-14 доби) в кірковій речовині нирок виявлені глибокі деструктивні зміни. Просвіти більшості капілярів значно розширені, кровонаповнені з явищами стазу. Найбільші порушення мають епітеліоцити проксимальних відділів нефрона. Для них характерна зеррниста та гідропічна дистрофія цитоплазми, пікноз ядер. Щіточкова облямівка більшості клітин витончена або зруйнована. Епітелій канальців дистального відділу в стані набряку і наявне руйнування апікальної поверхні частини клітин.

Субмікроскопічне дпя багатьох гемокапілярів характерні глибокі порушення ендотеліоцитів, значне потовщення, або навпаки ущільнення базальної мембрани, наявні ділянки її руйнування. В епітеліоцитах проксимальних відділів нефрона наявна деструкція мікроворсинок, багатьох органел і ядер. Втрачається посмугованість базальних відділів епітеліоцитів і в дистальній частині нефрона внаслідок руйнування мембран, що її утворюють.

Таким чином, гістологічні та електронно-мікроскопічні дослідження свідчать, що при тяжкій експериментальній опіковій травмі, особливо в стадії токсемії, значно порушується структурна організація звивистих канальців нефрона і відповідно друга фаза сечоутворення – реабсорбція, що негативно впливає на водно-сольовий обмін організму обпечених.

 

// Карповські читання: Матеріали II Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 12-15 квітня 2005 р.).
Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 93с. [зміст...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100