Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / Периодика / Карповские чтения /

Карповские чтения 2005

обложка

Карповские чтения: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.). Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

Материалы I, II и III Всеукраинских научных морфологических конференций "Карповские чтения" (Днепропетровск, 2004, 2005 и 2006 гг.) [перечень...]

ВАРІАНТИ ФОРМУВАННЯ СУДИННО-НЕРВОВИХ КОМПЛЕКСІВ В ТВЕРДІЙ ОБОЛОНІ ЛЮДИНИ В ДІЛЯНЦІ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕПНОЇ ЯМКИ І.М. Ковальова Кафедра гістології, цитології і ембріології
Луганський державний медичний університет

Актуальність. В попередніх роботах детально проаналізовані взаємовідношення оболонних нервів з середньою оболонною артерією і недостатньо висвітлені питання судинно-нервових взаємовідношень в твердій оболоні в ділянці передньої черепної ямки.

Мета дослідження: дати кількісну оцінку частоти різних варіантів формування й мікротопографії судинно-нервових комплексів в ділянці передньої черепної ямки, дослідити наявність або відсутність взаємозв’язку між варіантами формування судинно-нервових комплексів з використанням статистичних критеріїв.

Матеріал і методи. Дослідження проводилось на 46 тотальних препаратах твердої оболони людей віком від 29 до 73 років, виготовлених з використанням реактиву Шиффа. Перевірку гіпотези про існування взаємозв’язку між варіантами формування судинно-нервових комплексів здійснювали шляхом побудови таблиці спряження з наступним обчисленням критерію X2, коефіцієнта контингенції С, відношення шансів W.

Результати. В результаті дослідження нами виявлена значна варіабельність формування судинно-нервових комплексів в ділянці передньої черепної ямки. Двосторонній початок передніх оболонних гілок решітчастих артерій та нервів ми спостерігали в 43% випадків (20 випадків). Передня оболонна гілка була відсутня справа в 26% (12 випадків) і в 7% зліва (3 випадки). В 17% (8 випадків) ця гілка була представлена у вигляді тонких розгалужень. За даними аналізу таблиць взаємної спряженості наявність бічних розгалужень у випадку відсутності головного стовбура оболонної гілки не є закономірним явищем (С=0,028, X2=0,066, W=1,04). Тобто, не можна робити висновок про розсипний тип гілкування на основі спостереження бічних відгалужень. В 54% (25 випадків) ми спостерігали розгалуження оболонної гілки задньої решітчастої артерії, які досягають значного розвитку в 11% (5 випадків). Характерною особливістю будови передніх оболонних артерій є наявність звивистості сагітальній та у фронтальній площинах, що може бути пристосуванням до умов гемодинаміки.

Висновок. Формування судинно-нервових комплексів в ділянці передньої черепної ямки має широкий діапазон анатомічних варіантів. Ці дані необхідно враховувати при плануванні оперативних втручань й інтерпретації результатів обстеження пацієнтів, а також при плануванні і проведенні наукових досліджень.

 

// Карповські читання: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.).
Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100