Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / Карповські читання /

Карповські читання 2005

обложка

Карповські читання: Матеріали II Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 12-15 квітня 2005 р.). Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 93с. [зміст...]

Матеріали I, II та III Всеукраїнських наукових морфологічних конференцій "Карповські читання" (Дніпропетровськ, 2004, 2005 та 2006 рр.) [перелік...]

ВАРІАНТИ ФОРМУВАННЯ СУДИННО-НЕРВОВИХ КОМПЛЕКСІВ В ТВЕРДІЙ ОБОЛОНІ ЛЮДИНИ В ДІЛЯНЦІ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕПНОЇ ЯМКИ І.М. Ковальова Кафедра гістології, цитології і ембріології
Луганський державний медичний університет

Актуальність. В попередніх роботах детально проаналізовані взаємовідношення оболонних нервів з середньою оболонною артерією і недостатньо висвітлені питання судинно-нервових взаємовідношень в твердій оболоні в ділянці передньої черепної ямки.

Мета дослідження: дати кількісну оцінку частоти різних варіантів формування й мікротопографії судинно-нервових комплексів в ділянці передньої черепної ямки, дослідити наявність або відсутність взаємозв’язку між варіантами формування судинно-нервових комплексів з використанням статистичних критеріїв.

Матеріал і методи. Дослідження проводилось на 46 тотальних препаратах твердої оболони людей віком від 29 до 73 років, виготовлених з використанням реактиву Шиффа. Перевірку гіпотези про існування взаємозв’язку між варіантами формування судинно-нервових комплексів здійснювали шляхом побудови таблиці спряження з наступним обчисленням критерію X2, коефіцієнта контингенції С, відношення шансів W.

Результати. В результаті дослідження нами виявлена значна варіабельність формування судинно-нервових комплексів в ділянці передньої черепної ямки. Двосторонній початок передніх оболонних гілок решітчастих артерій та нервів ми спостерігали в 43% випадків (20 випадків). Передня оболонна гілка була відсутня справа в 26% (12 випадків) і в 7% зліва (3 випадки). В 17% (8 випадків) ця гілка була представлена у вигляді тонких розгалужень. За даними аналізу таблиць взаємної спряженості наявність бічних розгалужень у випадку відсутності головного стовбура оболонної гілки не є закономірним явищем (С=0,028, X2=0,066, W=1,04). Тобто, не можна робити висновок про розсипний тип гілкування на основі спостереження бічних відгалужень. В 54% (25 випадків) ми спостерігали розгалуження оболонної гілки задньої решітчастої артерії, які досягають значного розвитку в 11% (5 випадків). Характерною особливістю будови передніх оболонних артерій є наявність звивистості сагітальній та у фронтальній площинах, що може бути пристосуванням до умов гемодинаміки.

Висновок. Формування судинно-нервових комплексів в ділянці передньої черепної ямки має широкий діапазон анатомічних варіантів. Ці дані необхідно враховувати при плануванні оперативних втручань й інтерпретації результатів обстеження пацієнтів, а також при плануванні і проведенні наукових досліджень.

 

// Карповські читання: Матеріали II Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 12-15 квітня 2005 р.).
Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 93с. [зміст...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100