Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / Периодика / Карповские чтения /

Карповские чтения 2005

обложка

Карповские чтения: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.). Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

Материалы I, II и III Всеукраинских научных морфологических конференций "Карповские чтения" (Днепропетровск, 2004, 2005 и 2006 гг.) [перечень...]

УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ СТОВПЧАСТИХ ЕПІТЕЛІОЦИТІВ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАНКРЕАТИТУ Н.Є.Лісничук, О.П.Андріїшин Центральна науково-дослідна лабораторія
Кафедра гістології, цитології та ембріології
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Вступ. Згідно даних Всесвітньої організації охорони здоров’я хвороби органів травлення є одними з найбільш розповсюджених у світі, вони займають 3-є місце після серцево-судинної та онкологічної патологій. Прогнозується ріст гастроентерологічної захворюваності, оскільки це залежить не тільки від ступеня розвитку та доступності медичної допомоги, але й, в основному, від соціальних умов життя населення і наявності патогенних факторів, які призводять до запуску стресових, імуноалергічних та метаболічних механізмів. Функціональна та анатомічна єдність органів травної системи обумовлює комплексну їх реакцію у відповідь на ураження одного з органів травного тракту.

Метою даної роботи було вивчення особливостей ультраструктурної перебудови епітеліоцитів слизової оболонки дванадцятипалої кишки (ДПК) за умов гострого експериментального панкреатиту.

Матеріал та методи дослідження. Експериментальний панкреатит у білих щурів моделювали згідно методики С.О.Шалімова та співавт. (1989). Шматочки ДПК для електронномікроскопічних досліджень обробляли згідно загальноприйнятої методики. Ультратонкі зрізи контрастували уранілацетатом та цитратом свинцю згідно Рейнольдса і вивчали в електронному мікроскопі ЕМВ-100ЛМ.

Результати досліджень та їх обговорення. Виразні зміни виявлені в більшості стовпчастих епітеліоцитів із облямівкою. Помітно зменшувалася кількість і висота мікроворсинок на апікальній поверхні клітин. Місцями спостерігалися оголені ділянки цитолеми. Компоненти комплексу Гольджі розширювалися та вакуолізувалися, в цих ділянках спостерігалося скупчення лізосом. Канальці гранулярної ендоплазматичної сітки фрагментувалися, втрачали рибосоми. Мітохондрії збільшувалися в розмірі, на фоні просвітленого матриксу виявлялися малочисельні кристи. Каріолема округлих ядер втрачала чіткість, кількість ядерних пор зменшувалася, спостерігалися фокальні розширення перинуклеарного простору, в каріоплазмі переважав гетерохроматин, скупчення якого виявлялися біля внутрішнього листка каріолеми.

Виявлені ультраструктурні зміни стовпчастих епітеліоцитів із облямівкою слизової оболонки ДПК свідчать про активну їх реакцію у відповідь на гостре пошкодження підшлункової залози.

 

// Карповські читання: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.).
Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100