Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / Карповські читання /

Карповські читання 2005

обложка

Карповські читання: Матеріали II Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 12-15 квітня 2005 р.). Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 93с. [зміст...]

Матеріали I, II та III Всеукраїнських наукових морфологічних конференцій "Карповські читання" (Дніпропетровськ, 2004, 2005 та 2006 рр.) [перелік...]

УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ СТОВПЧАСТИХ ЕПІТЕЛІОЦИТІВ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАНКРЕАТИТУ Н.Є.Лісничук, О.П.Андріїшин Центральна науково-дослідна лабораторія
Кафедра гістології, цитології та ембріології
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Вступ. Згідно даних Всесвітньої організації охорони здоров’я хвороби органів травлення є одними з найбільш розповсюджених у світі, вони займають 3-є місце після серцево-судинної та онкологічної патологій. Прогнозується ріст гастроентерологічної захворюваності, оскільки це залежить не тільки від ступеня розвитку та доступності медичної допомоги, але й, в основному, від соціальних умов життя населення і наявності патогенних факторів, які призводять до запуску стресових, імуноалергічних та метаболічних механізмів. Функціональна та анатомічна єдність органів травної системи обумовлює комплексну їх реакцію у відповідь на ураження одного з органів травного тракту.

Метою даної роботи було вивчення особливостей ультраструктурної перебудови епітеліоцитів слизової оболонки дванадцятипалої кишки (ДПК) за умов гострого експериментального панкреатиту.

Матеріал та методи дослідження. Експериментальний панкреатит у білих щурів моделювали згідно методики С.О.Шалімова та співавт. (1989). Шматочки ДПК для електронномікроскопічних досліджень обробляли згідно загальноприйнятої методики. Ультратонкі зрізи контрастували уранілацетатом та цитратом свинцю згідно Рейнольдса і вивчали в електронному мікроскопі ЕМВ-100ЛМ.

Результати досліджень та їх обговорення. Виразні зміни виявлені в більшості стовпчастих епітеліоцитів із облямівкою. Помітно зменшувалася кількість і висота мікроворсинок на апікальній поверхні клітин. Місцями спостерігалися оголені ділянки цитолеми. Компоненти комплексу Гольджі розширювалися та вакуолізувалися, в цих ділянках спостерігалося скупчення лізосом. Канальці гранулярної ендоплазматичної сітки фрагментувалися, втрачали рибосоми. Мітохондрії збільшувалися в розмірі, на фоні просвітленого матриксу виявлялися малочисельні кристи. Каріолема округлих ядер втрачала чіткість, кількість ядерних пор зменшувалася, спостерігалися фокальні розширення перинуклеарного простору, в каріоплазмі переважав гетерохроматин, скупчення якого виявлялися біля внутрішнього листка каріолеми.

Виявлені ультраструктурні зміни стовпчастих епітеліоцитів із облямівкою слизової оболонки ДПК свідчать про активну їх реакцію у відповідь на гостре пошкодження підшлункової залози.

 

// Карповські читання: Матеріали II Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 12-15 квітня 2005 р.).
Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 93с. [зміст...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100