Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / Периодика / Карповские чтения /

Карповские чтения 2005

обложка

Карповские чтения: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.). Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

Материалы I, II и III Всеукраинских научных морфологических конференций "Карповские чтения" (Днепропетровск, 2004, 2005 и 2006 гг.) [перечень...]

ПОШКОДЖЕННЯ ГІСТОСТРУКТУРИ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ТОКСИНАМИ БЛІДОЇ ПОГАНКИ ТА ФАРМАКОКОРЕКЦІЯ ВИЯВЛЕНИХ ЗМІН Б.А.Локай Кафедра гістології Тернопільський медичний університет імені І.Я. Горбачевського (Тернопіль)

Щорічно в Україні реєструється більше тисячі отруєнь токсичними шапинковими грибами. Токсини блідої поганки спричиняють гостру печінкову недостатність з летальністю у межах 20-90 %. Потенціальним антидотом при цьому отруєнні вважається ліпоєва кислота, але механізм її впливу на гістоструктуру печінки вивчений недостатньо. Метою даної роботи було дослідити морфологічні зміни в печінці щурів за умов ураження екстрактом блідої поганки (ЕБП), лікованих тіамінпірофосфатом (ТПФ) і ліпоєвою кислотою (ЛК).

Отруєння щурів здійснювали внутрішньоочеревинним введенням ЕБП в дозі ЛДзо-Лікувальні препарат вводили парентеральне в дозах (мг/кг): ТПФ – 25, ЛК – 100. Дослідження проводили через 6, 24 і 72 год після отруєння.

Початкові зміни гістоструктури печінки отруєних щурів характеризувалися значним розширенням і кровонаповненням судин. Фокальні некротичні ураження часточок локалізувалися переважно по периферії, рідше - в центральних зонах печінкових часточок. Через 24 год після отруєння печінка втрачала балково-часточкову архітектоніку. Некротичні зміни спостерігалися на значних ділянках печінки. Цитоплазма багатьох гепатоцитів була вакуолізована, частина клітин була представлена тільки плазмолемою і ядром - каріопікноз і каріорсксис. Через 24 год досліду зміни будови печінки були менш вираженими, ніж у попередні строки. Па фоні повнокрів'я виявлялися поодинокі дрібні крововиливи. У багатьох часточках наявні дистрофічне змінені гепатоцити.

В отруєних і лікованих щурів через 6 год структура печінки подібна до нелакованих тварин. Через 24 год спостерігалися лише поодинокі невеликі локальні крововиливи, збільшувалися зони з добре забарвленою цитоплазмою. На 3-ю добу відмічалося подаїьше зменшення кровонаповнення і розширення судин. У центральній і середній зонах часто зустрічатися гепатоцити з великими і гіперхромними ядрами і чітко вираженими ядерцями та двоядерні клітини. Цитоплазма клітин була помірно оксифільною з базофільними грудками.

Таким чином, використання ТПФ і ЛК з лікувальною метою при отруєнні щурів ЕБП позитивно впливає на регенеративні процеси в печінці.

 

// Карповські читання: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.).
Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100