Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / Периодика / Карповские чтения /

Карповские чтения 2005

обложка

Карповские чтения: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.). Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

Материалы I, II и III Всеукраинских научных морфологических конференций "Карповские чтения" (Днепропетровск, 2004, 2005 и 2006 гг.) [перечень...]

МОРФОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ВІДНОВНИХ МІРОПРИЄМСТВ ПРИ ІНВОЛЮТИВНИХ І ПОСТТРАВМАТИЧНИХ РУБЦЕВИХ ЗМІНАХ ШКІРНИХ ПОКРИВІВ ТІЛА О.І.Макарчук Клініка „Артмедика”
(Дніпропетровськ)

Проблема вікових інволютивних змін є однією з давніх і важливих проблем медицини, причому зміни в системі шкіри займають важливе місце в даній проблемі, тому що безпосередньо визначають не тільки медичний, але і соціально-психологічний її аспект. Особливе й найбільш складне питання, пов'язане з порушеннями в системі шкіри, становлять посттравматичні зміни, серед яких центральне місце посідають рубцеві деформації внаслідок тяжких травм від впливу механічного, термічного і хімічного чинників. Велика розмаїтість нових технічних методів відновлення при інволютивних і посттравматичних змінах шкіри створює певні труднощі у правильній оцінці переваг і недоліків того чи іншого методу, однак надає умови для вирішення питання з урахуванням індивідуальних і причинних факторів у кожному конкретному клінічному випадку.

Необхідно відзначити, що інволютивні і посттравматичні зміни шкіри дотепер залишаються недостатньо систематизованими, не розроблені питання індивідуальної оцінки шкірних покривів, не вироблено диференційований підхід і показання до певних способів хірургічної корекції з урахуванням індивідуальних особливостей ступеня гісто-фізіологічних змін, не розроблені чіткі показання до багатоетапних операцій і послідовності їх виконання. Все це свідчить про те, що питання хірургічної реабілітації хворих з інволютивними і посттравматичними змінами шкірних покривів є не до кінця вивченими і потребують подальшої розробки.

У дослідженні проведено аналіз причин, що призводять до незадовільних результатів оперативних втручань при інволютивних та посттравматичних змінах шкірних покривів, а також вивчено структуру та характер ускладнень в залежності від варіантів хірургічного лікування.

Робота грунтується на результатах експериментального розділу дослідження та комплексного хірургічного лікування хворих з інволютивними і рубцевими змінами шкіри у таких локалізаціях:

 1. Середня лицева область (вікові групи пацієнтів з інволютивними змінами – 40-50 років, 51-60 років; з рубцевими змінами – 18-30, 31-40, 41-50, 50-60, 61 та більше).
 2. Область шиї (вікові групи пацієнтів з інволютивними змінами – 51-60 років; з рубцевими змінами – вікові групи відповідно до попередньої локалізації).
 3. Передня черевна стінка (вікові групи пацієнтів з інволютивними змінами – 31-40, 41-50, 51-60 років; з рубцевими змінами – вікові групи відповідно до попередньої локалізації).

У роботі проведено систематизацію провідних гістофізіологічних та клінічних проявів інволютивних змін шкіри з урахуванням причинних факторів, ступеня та швидкості формування, особливостей структурно-функціональних ознак інволютивного або патологічного процесу. На грунті вивчення кореляцій між патоморфологічними та клінічними проявами уражень проведено типування інволютивних та посттравматичних уражень системи шкіри.

На підставі проведених експериментальних досліджень на щурах, кролях та свинях визначені 17 найбільш інформативних морфологічних показників, що відображають ступінь інволютивних порушень системи шкіри, а саме:

 1. Товщина рогового шару епідермісу.
 2. Мітотичний індекс кератиноцитів.
 3. Питома вага патологічних мітозів у складі гермінативної зони епідермісу.
 4. Загальна товщина епідермісу.
 5. Чисельна щільність дендритних клітин Лангерганса.
 6. Кількісне співвідношення між фібробластами і фіброцитами у складі сосочкового та сітчастого шарів дерми.
 7. Наявність сосочкового шару дерми та співвідношення товщини сосочкового і сітчастого шарів.
 8. Шільність упаковки клітин фібробластичного ряду у складі дерми.
 9. Співвідношення між сульфатованими і несульфатованими глікозаміногліканами у міжклітинному просторі.
 10. Вміст гіалуронової кислоти.
 11. Сумарний вміст дерматансульфату і хондроітинсульфату.
 12. Кількісна щільність гемокапілярів.
 13. Питома вага резервних гемокапілярів.
 14. Коефіцієнт орієнтації колагенових волокон.
 15. Щільність упаковки колагенових волокон.
 16. Щільність упаковки клітин гематогенного походження у складі сполучної тканини дерми (найбільш інформативні – тканинні базофіли, середні лімфоцити, макрофаги).
 17. Питома вага гладком’язових клітин у складі сосочкового шару.

З урахуванням характеру патоморфологічних ознак ушкодження шкіри у дослідженні використовуються консервативні засоби щодо стимуляції та оптимізації відновних процесів. Аналіз експериментальних даних дозволив з’ясувати, що використання аплікаційних та ін’єкційних форм глікозаміногліканів, колагену, гіалуронової кислоти як замісної субстратної терапії, а також системної ензимотерапії, суттєво поліпшує структуру шкіри. На грунті віддалених результатів (як клінічних, так і експериментальних) ми дійшли висновку, що морфологічний і гістохімічний аналіз отриманої інтраопераційно шкіри є не тільки бажаним, але й необхідним для подальшої цілеспрямованої корекції відновних процесів. Так, зокрема, фібробласти з обмеженим синтезом колагену не тільки компенсаторно активують синтез глікозаміногліканів міжклітинного матриксу, але й призводять до порушення загальної структури шкіри, вносять дисбаланс у просторові взаємовідношення її волоконного та аморфного компонентів, патологічно змінюють пружні та еластичні властивості шкіри. У даній ситуації поступова обробка шкіри аплікаційними препаратами колагену значною мірою виправляє дефект кількісного складу сполучної тканини дерми, індукує відновлення нормального співвідношення між її волоконним і аморфним компонентами, відновлює нормальний синтетичний профіль фібробластів. Цей приклад свідчить, що обгрунтоване залучення до вирішення задач дослідження консервативних підходів у поєднанні з хірургічними способами корекції змін шкіри дозволить цілеспрямовано впливати на характер структурно-функціональних механізмів відновлення системи шкіри.

 

// Карповські читання: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.).
Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100