Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / Карповські читання /

Карповські читання 2005

обложка

Карповські читання: Матеріали II Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 12-15 квітня 2005 р.). Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 93с. [зміст...]

Матеріали I, II та III Всеукраїнських наукових морфологічних конференцій "Карповські читання" (Дніпропетровськ, 2004, 2005 та 2006 рр.) [перелік...]

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН МІЄЛІНОВИХ НЕРВОВИХ ВОЛОКОН ЗА УМОВ ДЕМІЄЛІНІЗАЦІЇ ТА РЕМІЄЛІНІЗАЦІЇ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ НЕРВОВІЙ СИСТЕМІ (ЦНС) Н.О.Мельник Кафедра гістології та ембріології
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
(Київ)

Проблема демієлінізуючих захворювань є найбільш актуальною у сучасній неврології. Для відновлення стану мієлінових оболонок використовують препарат “Ребіф” (рекомбінантний бета-інтерферон-1а). Останні роки все більш широкого застосування, як метод лікування різних патологій нервової системи, має лазерне опромінення (ЛО). У науковій літературі дані, що стосуються змін мієлінових нервових волокон після використання препарату “Ребіф” та ЛО в експерименті відсутні. Тому, метою дослідження було вивчення структурних змін мієлінових нервових волокон у органах ЦНС за умов демієлінізації та ремієлінізації та після введення різних доз препарату “Ребіф” і ЛО.

Дослідження проведене на 122 щурах – самках, у яких ініціювали експериментальний алергічний енцефаломієліт (ЕАЕ), шляхом введення у подушечки задніх кінцівок гомогенату спинного мозку з ад’ювантом Фрейнда. Через 21 добу та 39 діб після індукції ЕАЕ та використання різних доз препарату “Ребіф” і ЛО досліджували на ультрамікроскопічному рівні мієлінові нервові волокна стовбура головного мозку, мозочка та поперекового відділу спинного мозку. Через 21 добу після ініціації ЕАЕ відбувалось розшарування щільних ліній мезаксону та спостерігались ознаки набряку у складі мієлінових оболонок. Одночасно зі змінами у мієліні, ущільнювались структури цитоскелету осьових циліндрів та змінювалась їх форма – вона ставала неправильною. При морфометричному дослідження визначали співвідношення площ мієліну до осьового циліндру на поперечному зрізі – воно змінювалось у бік збільшення площі мієліну і коливалось у межах 3:1-2:1 (у нормі подібне співвідношення дорівнює 1:2-1:5). Введення бета-інтерферону-1а (препарату “Ребіф”) не впливало на відновлення стану мієлінових нервових волокон у ранній термін дослідження. У віддалений термін дослідження збільшення дози препарату покращувало стан мієлінових оболонок. Використання ЛО по 3, 5 та 6 хвилин за один сеанс на ділянку тіла у проекції тимуса та селезінки протягом 5 днів не мало позитивного впливу на відновлення мієлінових нервових волокон у ранній термін дослідження. У віддалений термін дослідження спостерігали дозазалежний ефект відновлення мієлінових нервових волокон. Найкраще відновлювальні процеси мієлінових нервових волокон проходили у складі стовбура головного мозку. Підтримка стабільності структур мієлінової оболонки залежить від стану тіла нейрона та осьового циліндру нервового волокна.

 

// Карповські читання: Матеріали II Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 12-15 квітня 2005 р.).
Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 93с. [зміст...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100