Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / Карповські читання /

Карповські читання 2005

обложка

Карповські читання: Матеріали II Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 12-15 квітня 2005 р.). Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 93с. [зміст...]

Матеріали I, II та III Всеукраїнських наукових морфологічних конференцій "Карповські читання" (Дніпропетровськ, 2004, 2005 та 2006 рр.) [перелік...]

ФУНКЦІОНАЛЬНА АНАТОМІЯ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА Л.Ю.Науменко, І.В.Бойко, С.О.Нестеренко Кафедра медико-соціальної експертизи
Дніпропетровська державна медична академія,
Відділ реабілітації при наслідках травм та захворювань опорно-рухового апарату УДНДІ МСПІ
(Дніпропетровськ)

Наслідком травм та захворювань області ліктьового суглоба у більшості випадків є обмеження рухів у суглобі. За даними різних авторів це ускладнення зустрічається у 10-70% після пошкодження суглоба [1]. Лікування цього стану донині залишається одним з найскладніших питань ортопедії та травматології. Шляхами вирішення даної проблеми на етапі сформованої контрактури є артроліз з подальшою розробкою рухів в апараті зовнішньої фіксації (дистракційний артроліз) та ендопротезування ліктьового суглоба.

Знання нормальної анатомії та біомеханіки ліктьового суглоба має принципове значення для вибору оптимального метода лікування та розробки методики хірургічного втручання.

Метою дослідження стало визначення сучасних уявлень про будову та функцію ліктьового суглоба. Для досягнення цієї мети було проведено огляд літератури. Було проведено пошук у електронній біомедичній базі даних PubMed та у мережі Інтернет за допомогою пошукового ресурсу Google.

Основними положеннями про анатомію та біомеханіку на сучасному етапі є наступні.

- Ліктьовий суглоб складається з трьох зчленувань: плечо-ліктьового, плечо-променевого та проксимального променево-ліктьового. У цьому суглобі можливі два типи рухів: згинання-розгинання та пронація-супінація

- Функціональний об'єм рухів становить 30о-130о згинання-розгинання та 50о-50о пронації-супінації. Такий обсяг рухів забезпечує потреби повсякденного життя. При згинальних контрактурах, що перевищують 30о значно і швидко обмежується можливість маніпуляції об'єктами у просторі. [2,3]

- Вісь згинання-розгинання не є жорстко фіксованою та знаходиться приблизно у центрі блоку та голівки плечової кістки. Вона проходить через центр латерального надвиростка, блок та передньо-нижній відділ медіального надвиростка. [4,5]

- Під час згинання-розгинання ліктя центр ротації суглоба змінюється. Тому він не може бути описаний як звичайний шарнір. [4,5]

- Несучий кут ліктьового суглоба визначається як кут між анатомічною віссю ліктьової та плечової кісток у передньо-задній проекції при повному розгинанні. Середні значення його – між 10о та 15о. [6]

- Найголовнішим стабілізатором до вальгусних навантажень є передній пучок медіального зв'язкового комплексу. Вторинним – голівка променевої кістки. [3,7] Головним стабілізатором до варусних навантажень є суглобові поверхні кісток. [7] Латеральна ліктьова колатеральна зв'язка є головним стабілізатором до задньо-бокової нестабільності. [8]

- Головним м'язом, що згинає ліктьовий суглоб є плечовий, що розгинає – триголовий. М. anconeus є активним при ініціації та під час згинання та вважається динамічним стабілізатором суглоба. Головним джерелом супінації є двоголовий м'яз. Квадратним пронатор є головним м'язом, що пронує передпліччя незалежно від позиції передпліччя або ступеню згинання у лікті. [9]

- Під час повсякденної активності навантаження, що розвиваються у лікті, можуть сягати трикратної ваги тіла. [3]

Урахування цих особливостей при розробці та імплантації сучасних ендопротезів дозволило значно подовжити термін їх функціонування. Урахування їх при проведенні дистракційного артролізу може дозволити максимально відновити біомеханіку, а отже, і функцію суглоба.

Список використаних джерел

  1. Бойко И.В. Нестабильные переломы и переломовывихи проксимального отдела костей предплечья: Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.- Днепропетровск, 2001.- 154 с.
  2. Morrey BF, Askew LJ, An KN. Strength function after elbow arthroplasty. Clin Orthop. 1988; 234:43-50.
  3. An KN, Morrey BF. The elbow/biomechanics. In: Morrey BF, ed. Joint Replacement Arthroplasty. New York, NY: Churchill Living stone; 1991:257-273.
  4. London JT. Kinematics of the elbow. J Bone Joint Surg Am. 1981; 63:529-535.
  5. Morrey BF, Chao EY. Passive motion of the elbow joint. J Bone Joint Surg Am. 1976; 58:501-508.
  6. Atkinson WB, Elftman H. The carrying angle of the human arm as a secondary sex character. Anat Record. 1945; 91:49-52.
  7. Morrey BF, An KN. Articular and ligamentous contributions to stability of the elbow joint. Am J Sports Med. 1983; 11:315-319.
  8. O’Driscoll SW, Morrey BF, An K. The pathoanatomy and kinematics of posterolateral instability (pivot-shift) of the elbow. Orthopaedic Transactions. 1990; 14:306.
  9. Basmajian JV, Latif S. Integrated actions and functions of the chief flexors of the elbow: a detailed elctromyographic anaylsis. J Bone Joint Surg Am. 1957; 39:1106-1118.
 

// Карповські читання: Матеріали II Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 12-15 квітня 2005 р.).
Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 93с. [зміст...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100