Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / Периодика / Карповские чтения /

Карповские чтения 2005

обложка

Карповские чтения: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.). Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

Материалы I, II и III Всеукраинских научных морфологических конференций "Карповские чтения" (Днепропетровск, 2004, 2005 и 2006 гг.) [перечень...]

ВПЛИВ ОМЕГА-3-ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ НА РЕГЕНЕРАЦІЮ ПЕРИФЕРІЙНОГО НЕРВА Ю.Б.Чайковський, А.В.Корсак Кафедра гістології та ембріології
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
(Київ)

Мета: вивчити результати застосування омега-3-поліненасичених жирних кислот після стандартної травми периферійного нерва.

Методи: об’єктом дослідження були 30 рандомбредних білих щурів. Тваринам під гексеналовим наркозом перетинали правий сідничий нерв із фіксацією центрального та периферійного відрізків на відстані 2-3 мм. У післяопераційному періоді половині щурів вводили масляний розчин омега-3-поліненасичених жирних кислот у дозі 0,04 г/кг (експериментальна група). Контролем були 15 тварини, яким постопераційно вводили фізіологічний розчин. Через 3, 6 і 12 тижнів після початку експерименту загальногістологічними, нейрогістологічними та морфометричними методами вивчали стан сідничих нервів. Цифровий матеріал обробляли, застосовуючи методи математичної статистики.

Результати: травма сідничого нерва ініціює вторинну дегенерацію у периферійному відрізку та призводить до утворення регенераційної невроми між його центральним і периферійним відрізками. В ділянці невроми розташовуються елементи сполучної тканини, новоутворені кровоносні судини та регенеруючі нервові волокна. В динаміці експеримента кількість останніх збільшується як у тварин експериментальної, так і контрольної груп. Однак у контролі нервові волокна розташовуються невпорядковано: значна їх частина проходить косо, поперечно або рекурентно. Вазальне забезпечення та дозрівання сполучної тканини таких невром нерівномірне: утворюються ділянки фіброзу, які містять незначну кількість капілярів. У щурів експериментальної групи нервові волокна невроми розташовуються відносно впорядковано: більша їх частина проходить прямолінійно з центрального до периферійного відрізка і лише окремі аксони розташовані косо або поперечно. У таких невромах спостерігається досить рівномірне дозрівання сполучної тканини та розташування елементів гемомікроциркуляторного русла, лише зрідка утворюються малосудинні зони з ознаками помірного фіброзу. Описані відмінності в будові регенераційних невром тварин контрольної та експериментальної груп обумовлюють різну кількість регенеруючих нервових волокон, що потрапляють до периферійного відрізка. В контролі цей показник значно нижчий, ніж в експериметальній грпі. Відзначено, що швидкість протікання процесів вторинної дегенерації як в експерименті, так і в контролі приблизно однакова. Але мієлінізація новоутворених аксонів відбувається швидше в тварин експериментальної групи.

Висновки: застосування омега-3-поліненасичених жирних кислот після травми периферійного нерва забезпечує рівномірне дозрівання сполучної тканини, адекватне вазальне забезпечення, впорядковане розміщення регенеруючих нервових волокон у невромі та пришвидшує мієлінізацію новоутворених аксонів у периферійному відрізку пошкодженого нервового стовбура.

 

// Карповські читання: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.).
Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100