Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / Карповські читання /

Карповські читання 2005

обложка

Карповські читання: Матеріали II Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 12-15 квітня 2005 р.). Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 93с. [зміст...]

Матеріали I, II та III Всеукраїнських наукових морфологічних конференцій "Карповські читання" (Дніпропетровськ, 2004, 2005 та 2006 рр.) [перелік...]

ФОРМУВАННЯ ПАПІЛЯРНО-ТРАБЕКУЛЯРНОГО АПАРАТУ СЕРЦЯ В РАННЬОМУ ЕМБРІОГЕНЕЗІ ЛЮДИНИ В.Ф.Шаторна Кафедра нормальної анатомії людини
Дніпропетровська державна медична академія

Проблема закладки, формування та гістогенетичних закономірностей становлення серця займає одне з центральних місць у сучасній медицині і біології. Розширення уявлень про джерела, механізм і терміни розвитку окремих структур серця є основою для розуміння теоретичних і прикладних аспектів кардіогенезу і пояснює походження можливих уроджених вад серця. Не зважаючи на значну кількість науково-дослідницьких робіт [1, 2, 3], що з’явились останнім часом, зазначене питання не стало менш цікаве для дослідників, тому що зростаючий рівень захворюваності серцево-судинного профілю висуває підвищені вимоги до розробки ефективних методів корекції різноманітних патологічних станів серця [4, 5].

Метою нашого дослідження було виявлення термінів, джерел і механізмів формування папілярно-трабекулярного апарату серця, що розвивається на ранніх етапах ембріогенезу. Матеріалом дослідження стали серця ембріонів та ранніх плодів людини (від 6-го тижня до 13-го тижня пренатального розвитку).

На ранніх етапах кардіогенезу (6-7-й тиждень) спостерігається розшарування міокарду стінки шлуночків та міокарду атріовентрикулярного каналу серця ембріона – делямінація. Делямінація (розшарування) міокарду настає внаслідок втрати зв’язку клітин через зменшення чисельності десмосом та вставних дисків, а як наслідок цього збільшення міжклітинних просторів. Щілина, що утворюється між внутрішнім та зовнішнім шаром міоцитів поглиблюється в напрямку до верхівки серця. Внаслідок делямінації від стінки шлуночку відокремлюється внутрішній шар міокарду, вкритий ендотеліем – делямінаційна пластинка. Починаючи з 7-го тижня ембріонального розвитку в серці вже сформувалася делямінаційна пластинка з внутрішнього шару міокарду шлуночків. Фарбування за методом Маллорі-Слінченко не виявило наявності сполучнотканинних елементів на цьому етапі розвитку. Делямінаційна пластинка містить в собі на цей час пучки кардіоміоцитів, вкритих шаром ендокардіальних клітин. Нижня частина пластинки переходить в міокард верхівки шлуночку без різких границь, а верхня кріпиться до первинної стулки клапана, що поки складається з щільних мезенхімних клітин – залишків ендокардіальної подушки. В делямінаційній пластинці ми спостерігали перфораційні процеси, які розподіляють її на окремі м'язові тяжі, вкриті ендокардом. Клітини ендокарду не щільно прилягають до міокарду, бо між цими шарами тканин ще зберігаються залишки кардіогелю. Таким чином формуються первинні соскоподібні м'язи та численні трабекули міокарду шлуночку. Гісто-топографічні зрізи показали, що напрямок пучків міокарда, які не підлягають перфорації - вертикальний, тобто співпадає з напрямком повздовжньої вісі шлуночку. Сухожилкових струн на цьому етапі розвитку в наших дослідженнях не виявлено, тобто первинний соскоподібний м'яз своєю верхівкою кріпиться до первинної стулки передсердно-шлуночкового клапану. Дослідження продемонстрували, що на 7,5-ю тижні пренатального розвитку процеси перфорації делямінаційної пластинки поглиблюються і соскоподібні м'язи стають більш виразними, але утворення сухожилкових струн не відбувалось.

Починаючи з 8-го тижня ембріогенезу делямінаційної пластинки як такої вже не існує, вона шляхом перфорації розділяється на окремі м'язові тяжі, що вкриті шаром ендокарду та являють собою соскоподібні м'язи, верхівки яких переходять у мезенхіму стулки передсердно-шлуночкового клапану, а також рельєфні м’язові тяжі – трабекули шлуночку. Деякі соскоподібні м'язи кріпляться до нижньої поверхні стулки, а деякі до краю стулки. З 10-го тижня плідного періоду в середній частині соскоподібного м'язу спостерігаються процеси розшарування волокон міокарду та утворення порожнин. Ці події дуже схожі на процес делямінації стінки шлуночка в ранньому ембріональному серці. В деяких порожнинах соскоподібного м’яза були виявлені елементи крові, тобто дані утворення є, мабуть, різновидами судин, або синусоїдів серця. В верхніх відділках первинного соскоподібного м’яза, поблизу до місця переходу у край стулки передсердно-шлуночкового клапана розшарування міокарду менш виразно, але все ж відбувається. Механізм розшарування соскоподібного м’яза та механізм делямінації стінки шлуночку на етапах раннього кардіогенезу не з’ясовано. Для дослідження цих процесів, мабуть, потрібні імуногістохімічні методи на вияв процесів апоптозу та утворення ендотеліальних клітин. До 14-го тижня, терміни, джерела та механізм формування сухожилкових струн людини залишаються не вивченими і потребують подальших досліджень.

Список літератури:

  1. Wenink A.C.G. Quantitative morfology of the embrionic heart: An approach to development of the antrioventricular valves // The anatomical record.-1992.-Vol.234.-P.129-135.
  2. Хлопонин П.А., Панченко О.Ю. Процессы кардиогенеза в зародышевом периоде развития человека // Морфология, 2003.- № 1.- С. 50-54.
  3. Шевчук Юрій Григорович. Вплив загальної вертикальної вібрації на морфологію серця інтактних і вагітних щурів та їх потомство: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.01 / Харківський держ. медичний ун-т. — Х., 2000. — 19 с.
  4. Круцяк В.М., Проняєв В.І., Ахтемійчук Ю.Т.. Значення ембріологічних досліджень на сучасному етапі розвитку морфологічної науки // Бук. мед вісник.- 1998.-Т. 2, № 1.-С. 3-7.
  5. Самохвалова А.В., Школьник О.С., Коренюк Ю.А. та ін. Комплексний підхід до пренатальної діагностики природжених вад розвитку та спадкових захворювань // Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України.- 1999.- С. 410-413.
 

// Карповські читання: Матеріали II Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 12-15 квітня 2005 р.).
Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 93с. [зміст...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100