Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / Периодика / Карповские чтения /

Карповские чтения 2006

обложка

Карповские чтения: Материалы III Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 11-14 апреля 2006 г.). Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2006. - 86с. [содержание...]

Материалы I, II и III Всеукраинских научных морфологических конференций "Карповские чтения" (Днепропетровск, 2004, 2005 и 2006 гг.) [перечень...]

МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА ПЕЧІНКИ БІЛИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ СТРЕСУ НА ФОНІ ГІПО- ТА ГІПЕРФУНКЦІЇ ШИШКОПОДІБНОГО ТІЛА О.В.Гарвасюк, В.О.Рудий-Трипольський, О.І.Петришен Кафедра медичної біології, генетики та гістології,
Буковинський державний медичний університет (Чернівці)

Метою даної роботи було вивчення морфологічної перебудови печінки в умовах іммобілізаційного стресу на фоні зміненої функції шишкоподібного тіла (епіфіза мозку).

Матеріали та методи. Експериментальні дослідження проведено на 14 статевозрілих білих щурах-самцях масою 0,15-0,18 кг, які утримувалися в умовах віварію при сталій температурі та вологості повітря з вільним доступом до води та їжі. Тварин було розділено на 2 групи: І група - стресовані тварини, які перебували в умовах гіпофункції шишкоподібного тіла (n-7); ІІ група - стресовані тварини, які перебували за умов гіперфункції шишкоподібного тіла (n-7). Гіпофункція шишкоподібного тіла створювалась шляхом утримування дослідних тварин при освітленні в 500 люкс, гіперфункція моделювалась шляхом перебування тварин за умов повної темряви. Стрес моделювали шляхом 1-годинної іммобілізації тварин у пластикових клітках-пеналах. Гістологічні препарати готували за загальноприйнятими методиками та досліджували за допомогою світлового мікроскопу SME-М.

Обговорення результатів дослідження. Світлооптичні дослідження показали, що у тварин І дослідної групи спостерігається різке розширення судин, центральні вени нерівномірного кровонаповнення, синусоїди малокрівні, містять поодинокі еритроцити. Вогнищева десквамація ендотелію судин, гомогенізація судинних стінок, набряк перисинусоїдних просторів. Зменшення кількості темних гепатоцитів по периферії часточок. Некробіотичні зміни гепатоцитів з явищами зернистої та гідропічної дистрофії уніцелюлярні некрози, вогнищевий хроматоліз, каріорексис. На гістологічних препаратах печінки ІІ дослідної групи спостерігався парез та повнокрів’я центральних вен. У деяких судинах відмічається відокремлення формених елементів від плазми, вогнищеве набухання ендотелію, синусоїди розширені в них знаходяться поодинокі еритроцити. Явища дистрофічних змін гепатоцитів менш вираженні. Темні та світлі гепатоцити у рівномірній кількості розташовані в часточках.

Висновок. Отже, у тварин з гіперфункцією шишкоподібного тіла морфологічні зміни виражені менше. Це можна пояснити дією мелатоніну, що надмірно синтезується та проявляє антистресорні властивості шляхом послаблення секреторної відповіді наднирників на гострий стрес.

// Карповские чтения: Материалы III Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 11-14 апреля 2006 г.).
Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2006. - 86с. [содержание...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100