Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / Карповські читання /

Карповські читання 2006

обложка

Карповські читання: Матеріали III Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 11-14 квітня 2006 р.). Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2006. - 86с. [зміст...]

Матеріали I, II та III Всеукраїнських наукових морфологічних конференцій "Карповські читання" (Дніпропетровськ, 2004, 2005 та 2006 рр.) [перелік...]

МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА ПЕЧІНКИ БІЛИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ СТРЕСУ НА ФОНІ ГІПО- ТА ГІПЕРФУНКЦІЇ ШИШКОПОДІБНОГО ТІЛА О.В.Гарвасюк, В.О.Рудий-Трипольський, О.І.Петришен Кафедра медичної біології, генетики та гістології,
Буковинський державний медичний університет (Чернівці)

Метою даної роботи було вивчення морфологічної перебудови печінки в умовах іммобілізаційного стресу на фоні зміненої функції шишкоподібного тіла (епіфіза мозку).

Матеріали та методи. Експериментальні дослідження проведено на 14 статевозрілих білих щурах-самцях масою 0,15-0,18 кг, які утримувалися в умовах віварію при сталій температурі та вологості повітря з вільним доступом до води та їжі. Тварин було розділено на 2 групи: І група - стресовані тварини, які перебували в умовах гіпофункції шишкоподібного тіла (n-7); ІІ група - стресовані тварини, які перебували за умов гіперфункції шишкоподібного тіла (n-7). Гіпофункція шишкоподібного тіла створювалась шляхом утримування дослідних тварин при освітленні в 500 люкс, гіперфункція моделювалась шляхом перебування тварин за умов повної темряви. Стрес моделювали шляхом 1-годинної іммобілізації тварин у пластикових клітках-пеналах. Гістологічні препарати готували за загальноприйнятими методиками та досліджували за допомогою світлового мікроскопу SME-М.

Обговорення результатів дослідження. Світлооптичні дослідження показали, що у тварин І дослідної групи спостерігається різке розширення судин, центральні вени нерівномірного кровонаповнення, синусоїди малокрівні, містять поодинокі еритроцити. Вогнищева десквамація ендотелію судин, гомогенізація судинних стінок, набряк перисинусоїдних просторів. Зменшення кількості темних гепатоцитів по периферії часточок. Некробіотичні зміни гепатоцитів з явищами зернистої та гідропічної дистрофії уніцелюлярні некрози, вогнищевий хроматоліз, каріорексис. На гістологічних препаратах печінки ІІ дослідної групи спостерігався парез та повнокрів’я центральних вен. У деяких судинах відмічається відокремлення формених елементів від плазми, вогнищеве набухання ендотелію, синусоїди розширені в них знаходяться поодинокі еритроцити. Явища дистрофічних змін гепатоцитів менш вираженні. Темні та світлі гепатоцити у рівномірній кількості розташовані в часточках.

Висновок. Отже, у тварин з гіперфункцією шишкоподібного тіла морфологічні зміни виражені менше. Це можна пояснити дією мелатоніну, що надмірно синтезується та проявляє антистресорні властивості шляхом послаблення секреторної відповіді наднирників на гострий стрес.

// Карповські читання: Матеріали III Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 11-14 квітня 2006 р.).
Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2006. - 86с. [зміст...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100