Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / Периодика / Карповские чтения /

Карповские чтения 2006

обложка

Карповские чтения: Материалы III Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 11-14 апреля 2006 г.). Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2006. - 86с. [содержание...]

Материалы I, II и III Всеукраинских научных морфологических конференций "Карповские чтения" (Днепропетровск, 2004, 2005 и 2006 гг.) [перечень...]

АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В.О.Дроздов Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”

Акцентуації характеру значною мірою визначають розвиток психічних і поведінкових розладів у хворих артеріальною гіпертензією (АГ).

Метою дослідження було вивчення типу акцентуації особистості хворих АГ.

Робота виконувалась на базі Кримського республіканського НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І.М. Сєченова, охопила 180 хворих АГ. Акцентуації характеру вивчали за допомогою опитувальника Шмішека.

У 36,7% хворий АГ виявляється емотивна акцентуація (ЕА) характеру. Це вразливі, чутливі ляди. Духовні потрясіння у них можуть викликати депресію і призвести до самогубства. Вони будь-які життєві події сприймають набагато серйозніше, ніж інші люди. У 11,6% хворих АГ виявляється застрягаюча акцентуація (ЗаА) характеру. Найбільш характерною рисою осіб з ЗаА є патологічна стійкість афекту. Порушення власних інтересів ніколи не забувається застрягаючими особистостями, вони злопам’ятні та мстиві. У 10,6% хворих АГ виявляється тривожна акцентуація характеру. Провідною рисою тривожних особистостей є нерішучість, елементи покірливості, принизливості. У 9,6% хворих АГ виявляється гіпертимічна акцентуація характеру. Людей цього типу відрізняє підвищені жвавість, товариськість, балакучість, надмірна самостійність, схильність до жартів. Їм притаманні спалахи гніву, роздратованості. У 9% хворих АГ зустрічається дистимічна акцентуація (ДиА) характеру. Особам із ДиА притаманні песимізм, постійно знижений настрій, всім незадоволені, вони просинаються вранці розбитими, втомленими. У 8,5% хворих АГ виявляється демонстративна акцентуація (ДеА). Особи із ДеА не витримують байдужості по відношенню до себе, намагаються бути у центрі уваги, потребують захоплення собою. У 3,5% хворих АГ виявлено збудливу акцентуацію (ЗбА) характеру. Їм притаманні запальність, злопам’ятність, образливість, вони дуже вимогливі до оточуючих. У 2,0% хворих АГ виявлено педантичну акцентуацію (ПА) характеру. Провідними рисами при ПА є нерішучість, боязливість, постійні сумніви, страх прийняття рішення. Вони завжди шукають підтримки. У 8.0% хворих АГ - акцентуації характеру не виявлені, їм були притаманні такі особистісні особливості, як підвищена активність, нетерплячість, схильність до суперництва. Вони легше адаптувалися.

Таким чином отримані дані свідчать про необхідність вивчення акцентуацій характеру та їх врахування при проведенні реабілітації хворих АГ.

// Карповские чтения: Материалы III Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 11-14 апреля 2006 г.).
Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2006. - 86с. [содержание...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100