Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
Реклама: Проекты на ардуино удивительных arduino проектов.
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / Карповські читання /

Карповські читання 2006

обложка

Карповські читання: Матеріали III Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 11-14 квітня 2006 р.). Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2006. - 86с. [зміст...]

Матеріали I, II та III Всеукраїнських наукових морфологічних конференцій "Карповські читання" (Дніпропетровськ, 2004, 2005 та 2006 рр.) [перелік...]

АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В.О.Дроздов Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”

Акцентуації характеру значною мірою визначають розвиток психічних і поведінкових розладів у хворих артеріальною гіпертензією (АГ).

Метою дослідження було вивчення типу акцентуації особистості хворих АГ.

Робота виконувалась на базі Кримського республіканського НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І.М. Сєченова, охопила 180 хворих АГ. Акцентуації характеру вивчали за допомогою опитувальника Шмішека.

У 36,7% хворий АГ виявляється емотивна акцентуація (ЕА) характеру. Це вразливі, чутливі ляди. Духовні потрясіння у них можуть викликати депресію і призвести до самогубства. Вони будь-які життєві події сприймають набагато серйозніше, ніж інші люди. У 11,6% хворих АГ виявляється застрягаюча акцентуація (ЗаА) характеру. Найбільш характерною рисою осіб з ЗаА є патологічна стійкість афекту. Порушення власних інтересів ніколи не забувається застрягаючими особистостями, вони злопам’ятні та мстиві. У 10,6% хворих АГ виявляється тривожна акцентуація характеру. Провідною рисою тривожних особистостей є нерішучість, елементи покірливості, принизливості. У 9,6% хворих АГ виявляється гіпертимічна акцентуація характеру. Людей цього типу відрізняє підвищені жвавість, товариськість, балакучість, надмірна самостійність, схильність до жартів. Їм притаманні спалахи гніву, роздратованості. У 9% хворих АГ зустрічається дистимічна акцентуація (ДиА) характеру. Особам із ДиА притаманні песимізм, постійно знижений настрій, всім незадоволені, вони просинаються вранці розбитими, втомленими. У 8,5% хворих АГ виявляється демонстративна акцентуація (ДеА). Особи із ДеА не витримують байдужості по відношенню до себе, намагаються бути у центрі уваги, потребують захоплення собою. У 3,5% хворих АГ виявлено збудливу акцентуацію (ЗбА) характеру. Їм притаманні запальність, злопам’ятність, образливість, вони дуже вимогливі до оточуючих. У 2,0% хворих АГ виявлено педантичну акцентуацію (ПА) характеру. Провідними рисами при ПА є нерішучість, боязливість, постійні сумніви, страх прийняття рішення. Вони завжди шукають підтримки. У 8.0% хворих АГ - акцентуації характеру не виявлені, їм були притаманні такі особистісні особливості, як підвищена активність, нетерплячість, схильність до суперництва. Вони легше адаптувалися.

Таким чином отримані дані свідчать про необхідність вивчення акцентуацій характеру та їх врахування при проведенні реабілітації хворих АГ.

// Карповські читання: Матеріали III Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 11-14 квітня 2006 р.).
Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2006. - 86с. [зміст...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100