Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / Периодика / Карповские чтения /

Карповские чтения 2006

обложка

Карповские чтения: Материалы III Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 11-14 апреля 2006 г.). Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2006. - 86с. [содержание...]

Материалы I, II и III Всеукраинских научных морфологических конференций "Карповские чтения" (Днепропетровск, 2004, 2005 и 2006 гг.) [перечень...]

Морфологічні показники церебропротективної дії похідних бензотіазолу при ішемічному ушкодженні К.О. Кравченко, В.Й. Мамчур, В.І. Опришко Кафедра фармакології та технології лікарських засобів, Дніпропетровська державна медична академія

У доступній літературі нами не були знайдені дані про патоморфологічні зміни показників ушкоджень нейронів сенсо-моторної зони фронтальної кори у щурів з гострим порушенням мозкового кровообігу (ГПМК) на фоні фармакокорекції церебропротекторами - непрямими антагоністами вивільнення глутамату (похідні бензотіазолу) - амдифлузолом, боризолом (ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна) і рілутеком (Aventis Pharma, Франція). Раціональним, на наш погляд, є дослідження змін патоморфологічної картини, яка відображає ішемічні ушкодження, змодельовані шляхом двобічної перев‘язки загальних сонних артерій у щурів контрольної групи, а також при щоденному введенні на протязі 3-х діб у цих же умовах експерименту.

У щурів контрольної групи, які перенесли гостру церебральну ішемію у результаті двобічної незворотньої оклюзії загальних сонних артерій на 36 годину спостерігалась велика кількість пірамідних нейронів, що дегенерують у 4-му шарі соматосенсорної зони фронтальної кори. При цьому, загибель нейронів з однаковою імовірністю відбувалася як з проявленням морфологічних ознак каріопікнозу, каріорексису і цитопікнозу, так і з проявленнями цитолізу. Ми припускаємо, що морфологічні ознаки цитолізу свідчать про глибоке ушкодження мембранного апарату клітин у першу чергу із-за надлишкової продукції вільно-радикальних сполук на фоні глибокого енергетичного дефіциту. Боризол і рілутек згідно індексу нейродегенерації викликали практично рівне шестикратне ослаблення процесів нейрональної загибелі в соматосенсорній зоні фронтальної кори. Амдифлузол за цим показником мав дещо меншу активність - він послаблював нейрональну загибель втричі. За індексом покращання виживаності нейронів боризол, рілутек і амдифлузол мали практично однакову активність. Боризол і рілутек значно збільшували швидкість елімінації загиблих нейронів, ймовірно, унаслідок стимуляції активності мікрогліальних клітин мозку. Про це свідчить величина індексу відносної активності мікроглії більше одиниці. Амдифлузол не викликав достовірної зміни цього показника.

Таким чином, амдифлузол і препарати рилузола мають церебропротективну дію в умовах гострої ішемії головного мозку, вивчені препарати є потужними мембранопротекторами, про що свідчить значне зниження частоти цитолізу.

 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100