Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / Карповські читання /

Карповські читання 2006

обложка

Карповські читання: Матеріали III Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 11-14 квітня 2006 р.). Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2006. - 86с. [зміст...]

Матеріали I, II та III Всеукраїнських наукових морфологічних конференцій "Карповські читання" (Дніпропетровськ, 2004, 2005 та 2006 рр.) [перелік...]

Морфологічні показники церебропротективної дії похідних бензотіазолу при ішемічному ушкодженні К.О. Кравченко, В.Й. Мамчур, В.І. Опришко Кафедра фармакології та технології лікарських засобів, Дніпропетровська державна медична академія

У доступній літературі нами не були знайдені дані про патоморфологічні зміни показників ушкоджень нейронів сенсо-моторної зони фронтальної кори у щурів з гострим порушенням мозкового кровообігу (ГПМК) на фоні фармакокорекції церебропротекторами - непрямими антагоністами вивільнення глутамату (похідні бензотіазолу) - амдифлузолом, боризолом (ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна) і рілутеком (Aventis Pharma, Франція). Раціональним, на наш погляд, є дослідження змін патоморфологічної картини, яка відображає ішемічні ушкодження, змодельовані шляхом двобічної перев‘язки загальних сонних артерій у щурів контрольної групи, а також при щоденному введенні на протязі 3-х діб у цих же умовах експерименту.

У щурів контрольної групи, які перенесли гостру церебральну ішемію у результаті двобічної незворотньої оклюзії загальних сонних артерій на 36 годину спостерігалась велика кількість пірамідних нейронів, що дегенерують у 4-му шарі соматосенсорної зони фронтальної кори. При цьому, загибель нейронів з однаковою імовірністю відбувалася як з проявленням морфологічних ознак каріопікнозу, каріорексису і цитопікнозу, так і з проявленнями цитолізу. Ми припускаємо, що морфологічні ознаки цитолізу свідчать про глибоке ушкодження мембранного апарату клітин у першу чергу із-за надлишкової продукції вільно-радикальних сполук на фоні глибокого енергетичного дефіциту. Боризол і рілутек згідно індексу нейродегенерації викликали практично рівне шестикратне ослаблення процесів нейрональної загибелі в соматосенсорній зоні фронтальної кори. Амдифлузол за цим показником мав дещо меншу активність - він послаблював нейрональну загибель втричі. За індексом покращання виживаності нейронів боризол, рілутек і амдифлузол мали практично однакову активність. Боризол і рілутек значно збільшували швидкість елімінації загиблих нейронів, ймовірно, унаслідок стимуляції активності мікрогліальних клітин мозку. Про це свідчить величина індексу відносної активності мікроглії більше одиниці. Амдифлузол не викликав достовірної зміни цього показника.

Таким чином, амдифлузол і препарати рилузола мають церебропротективну дію в умовах гострої ішемії головного мозку, вивчені препарати є потужними мембранопротекторами, про що свідчить значне зниження частоти цитолізу.

 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100