Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / Периодика / Карповские чтения /

Карповские чтения 2006

обложка

Карповские чтения: Материалы III Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 11-14 апреля 2006 г.). Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2006. - 86с. [содержание...]

Материалы I, II и III Всеукраинских научных морфологических конференций "Карповские чтения" (Днепропетровск, 2004, 2005 и 2006 гг.) [перечень...]

ІОНОРЕГУЛЮВАЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ НЕФРОНА ПРИ СТРЕСІ ТА ХРОНІЧНІЙ АЛЮМІНІЄВО-СВИНЦЕВІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ О.І.Петришен Кафедра медичної біології, генетики та гістології
Буковинський державний медичний університет (Чернівці)

Актуальність. Накопичення різноманітних ксенобіотиків у навколишньому середовищі прогресивно збільшується як наслідок промислової діяльності людини та досягло такого рівня, що ставить людство на межу екологічної катастрофи. Науково-технічний прогрес з кожним роком збільшує психоемоційні навантаження, людині все частіше приходиться працювати в екстремальних умовах, що пов'язані з психоемоційними перевантаженнями. Як наслідок емоційні стреси призводять до розвитку психосоматичних захворювань, зокрема неврозів, захворювань серцево-судинної, видільної систем. Метою наших досліджень було вивчити іонорегулювальну спроможність нефрона, що зазнав змін при стресі та хронічній алюмінієво-свинцевій інтоксикації.

Матеріали та методи дослідження. Експериментальні дослідження проведено на 20 статевозрілих білих щурах-самцях масою 150-200 г. Умови гіпофункції шишкоподібного тіла створювались шляхом утримування щурів при освітленні в 500 люкс впродовж 14 діб. Тварин було розділено на 2 групи: І група - контрольна (n-10), ІІ група - включала стресованих тварин, які впродовж 14 діб внутрішньошлунково отримували на 1% крохмальній суспензії алюмінію хлорид (200мг/кг) та свинцю хлорид (50мг/кг), (n-10). Для досягнення водного діурезу, умови якого дозволяють провести роздільну оцінку функції нефрона, щурам проводили навантаження водогінною водою в об'ємі 5% маси тіла та збирали сечу за 2 години.

Обговорення результатів дослідження. Після проведення біохімічних досліджень сечі у дослідних тварин спостерігалось зменшення відносного та абсолютного діурезу. Стандартизовані показники екскреції натрію були значно вищими порівняно з контролем, хоча фільтраційна фракція цього іона була у дослідних тварин вірогідно нижчою. Знижувалась абсолютна та відносна реабсорбція натрію. Абсолютні показники проксимального та дистального транспорту натрію мали виражену тенденцію до зниження, хоча стандартизовані величини дозволили виявити зниження проксимальної реабсорбції, а дистальний транспорт, навпаки, зростав.

Висновок. Отримані результати дозволяють зробити висновок, що стрес та хронічна алюмінієво-свинцева інтоксикація має виражений нефротоксичний ефект з переважним ушкодженням проксимальних відділів нефрона.

// Карповские чтения: Материалы III Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 11-14 апреля 2006 г.).
Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2006. - 86с. [содержание...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100