Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / Карповські читання /

Карповські читання 2006

обложка

Карповські читання: Матеріали III Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 11-14 квітня 2006 р.). Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2006. - 86с. [зміст...]

Матеріали I, II та III Всеукраїнських наукових морфологічних конференцій "Карповські читання" (Дніпропетровськ, 2004, 2005 та 2006 рр.) [перелік...]

ІОНОРЕГУЛЮВАЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ НЕФРОНА ПРИ СТРЕСІ ТА ХРОНІЧНІЙ АЛЮМІНІЄВО-СВИНЦЕВІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ О.І.Петришен Кафедра медичної біології, генетики та гістології
Буковинський державний медичний університет (Чернівці)

Актуальність. Накопичення різноманітних ксенобіотиків у навколишньому середовищі прогресивно збільшується як наслідок промислової діяльності людини та досягло такого рівня, що ставить людство на межу екологічної катастрофи. Науково-технічний прогрес з кожним роком збільшує психоемоційні навантаження, людині все частіше приходиться працювати в екстремальних умовах, що пов'язані з психоемоційними перевантаженнями. Як наслідок емоційні стреси призводять до розвитку психосоматичних захворювань, зокрема неврозів, захворювань серцево-судинної, видільної систем. Метою наших досліджень було вивчити іонорегулювальну спроможність нефрона, що зазнав змін при стресі та хронічній алюмінієво-свинцевій інтоксикації.

Матеріали та методи дослідження. Експериментальні дослідження проведено на 20 статевозрілих білих щурах-самцях масою 150-200 г. Умови гіпофункції шишкоподібного тіла створювались шляхом утримування щурів при освітленні в 500 люкс впродовж 14 діб. Тварин було розділено на 2 групи: І група - контрольна (n-10), ІІ група - включала стресованих тварин, які впродовж 14 діб внутрішньошлунково отримували на 1% крохмальній суспензії алюмінію хлорид (200мг/кг) та свинцю хлорид (50мг/кг), (n-10). Для досягнення водного діурезу, умови якого дозволяють провести роздільну оцінку функції нефрона, щурам проводили навантаження водогінною водою в об'ємі 5% маси тіла та збирали сечу за 2 години.

Обговорення результатів дослідження. Після проведення біохімічних досліджень сечі у дослідних тварин спостерігалось зменшення відносного та абсолютного діурезу. Стандартизовані показники екскреції натрію були значно вищими порівняно з контролем, хоча фільтраційна фракція цього іона була у дослідних тварин вірогідно нижчою. Знижувалась абсолютна та відносна реабсорбція натрію. Абсолютні показники проксимального та дистального транспорту натрію мали виражену тенденцію до зниження, хоча стандартизовані величини дозволили виявити зниження проксимальної реабсорбції, а дистальний транспорт, навпаки, зростав.

Висновок. Отримані результати дозволяють зробити висновок, що стрес та хронічна алюмінієво-свинцева інтоксикація має виражений нефротоксичний ефект з переважним ушкодженням проксимальних відділів нефрона.

// Карповські читання: Матеріали III Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 11-14 квітня 2006 р.).
Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2006. - 86с. [зміст...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100