Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / Периодика / Карповские чтения /

Карповские чтения 2006

обложка

Карповские чтения: Материалы III Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 11-14 апреля 2006 г.). Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2006. - 86с. [содержание...]

Материалы I, II и III Всеукраинских научных морфологических конференций "Карповские чтения" (Днепропетровск, 2004, 2005 и 2006 гг.) [перечень...]

ДИНАМІКА УЛЬТРАСТРУКТУРНИХ ЗМІН ВНУТРІШНЬОСТОВБУРОВИХ ГЕМОКАПІЛЯРІВ СІДНИЧНОГО НЕРВА В РАННІ І ПІЗНІ ТЕРМІНИ ПІСЛЯ ДІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ГЛИБОКОЇ ГІПОТЕРМІЇ Б.В.Шутка, О.В.Саган Кафедра анатомії людини
Івано-Франківський державний медичний університет

Метою даного дослідження було прослідкувати динаміку ультраструктурних змін у гемокапілярах ендоневрію сідничного нерва на висоті дії загальної глибокої гіпотермії та в різні терміни постгіпотермічного періоду (1, 3, 7, 14, 30 діб). Об'єктом дослідження були сідничні нерви 60 білих без-породних дорослих статевозрілих щурів. Тварин ділили на три групи. Перша - контрольна. Тварин другої групи доводили до стану загальної глибокої гіпотермії і відразу забирали матеріал на дослідження, в третій - вивчали відновно-адаптаційні процеси в постгіпотермічному періоді.

Відразу після дії загальної глибокої гіпотермії в сідничному нерві відмічається зменшення просвіту внутрішньостовбурових капілярів внаслідок набряку цитоплазми ендотеліоцитів. На 1-шу добу постгіпотермічного періоду спостерігається посилення набрякових змін у структурних компонен-тах гемокапілярів. Найбільш виражені дистрофічні процеси відмічаються на 3-тю добу постгіпотермічного періоду, що приводило до розширення просвіту капілярів, утворення еритроцитарного сладжу в просвіті із появою деструктивних змін в ендотеліоцитах і перицитах. На 7-му добу в структурних компонентах гемокапілярів поряд з деструктивними змінами відмічаються деякі відновні процеси. На 14-ту добу експерименту деструктивні процеси зменшуються. На 30-ту добу на електронномікроскопічному рівні переважають гемокапіляри з нормальною будов. Набрякові зміни в перицитах відсутні.

Таким чином, у внутрішньостовбурових гемокапілярах сідничного нерва в постгіпотермічний період найбільш виражені морфологічні зміни спостерігаються на третю добу. Із збільшенням термінів після дії загальної глибокої гіпотермії (14, 30 діб) відмічаються поступові відновні процеси в структурних елементах гемокапілярів.

// Карповские чтения: Материалы III Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 11-14 апреля 2006 г.).
Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2006. - 86с. [содержание...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100