Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / Карповські читання /

Карповські читання 2006

обложка

Карповські читання: Матеріали III Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 11-14 квітня 2006 р.). Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2006. - 86с. [зміст...]

Матеріали I, II та III Всеукраїнських наукових морфологічних конференцій "Карповські читання" (Дніпропетровськ, 2004, 2005 та 2006 рр.) [перелік...]

ДИНАМІКА УЛЬТРАСТРУКТУРНИХ ЗМІН ВНУТРІШНЬОСТОВБУРОВИХ ГЕМОКАПІЛЯРІВ СІДНИЧНОГО НЕРВА В РАННІ І ПІЗНІ ТЕРМІНИ ПІСЛЯ ДІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ГЛИБОКОЇ ГІПОТЕРМІЇ Б.В.Шутка, О.В.Саган Кафедра анатомії людини
Івано-Франківський державний медичний університет

Метою даного дослідження було прослідкувати динаміку ультраструктурних змін у гемокапілярах ендоневрію сідничного нерва на висоті дії загальної глибокої гіпотермії та в різні терміни постгіпотермічного періоду (1, 3, 7, 14, 30 діб). Об'єктом дослідження були сідничні нерви 60 білих без-породних дорослих статевозрілих щурів. Тварин ділили на три групи. Перша - контрольна. Тварин другої групи доводили до стану загальної глибокої гіпотермії і відразу забирали матеріал на дослідження, в третій - вивчали відновно-адаптаційні процеси в постгіпотермічному періоді.

Відразу після дії загальної глибокої гіпотермії в сідничному нерві відмічається зменшення просвіту внутрішньостовбурових капілярів внаслідок набряку цитоплазми ендотеліоцитів. На 1-шу добу постгіпотермічного періоду спостерігається посилення набрякових змін у структурних компонен-тах гемокапілярів. Найбільш виражені дистрофічні процеси відмічаються на 3-тю добу постгіпотермічного періоду, що приводило до розширення просвіту капілярів, утворення еритроцитарного сладжу в просвіті із появою деструктивних змін в ендотеліоцитах і перицитах. На 7-му добу в структурних компонентах гемокапілярів поряд з деструктивними змінами відмічаються деякі відновні процеси. На 14-ту добу експерименту деструктивні процеси зменшуються. На 30-ту добу на електронномікроскопічному рівні переважають гемокапіляри з нормальною будов. Набрякові зміни в перицитах відсутні.

Таким чином, у внутрішньостовбурових гемокапілярах сідничного нерва в постгіпотермічний період найбільш виражені морфологічні зміни спостерігаються на третю добу. Із збільшенням термінів після дії загальної глибокої гіпотермії (14, 30 діб) відмічаються поступові відновні процеси в структурних елементах гемокапілярів.

// Карповські читання: Матеріали III Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 11-14 квітня 2006 р.).
Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2006. - 86с. [зміст...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100