Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / МОРФОЛОГІЯ /

flag   flag   МОРФОЛОГІЯ

обложка

Оновлена версія сайту http://morphology.dsma.dp.ua
Ми в Open Journal Systems http://morphology.dma.dp.ua

Науковий фаховий електронний журнал
Всеукраїнської громадської організації
ВГО "Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України"

 

МОРФОЛОГІЯ - Morphology

 

Заснований 2007 року
Періодичність видання 4 рази на рік

  ISSN 1997-9665
 

Засновники:
ВГО «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України»
ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»

Атестований як періодичне електронне наукове видання в галузі медичних наук і включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії (Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409).

Свідоцтво про державну реєстрацію № 26 від 25.04.2014 р.

Головний редакторТвердохліб І.В.
Відповідальний редакторПотоцька О.Ю.
Редакційна колегія:Бондаренко І.М., Бондаренко О.О., Жан Зі, Інджикулян А.А., Кактурський Л.В., Ковальчук О.І., Луговський С.П., Луцик О.Д., Медведєв М.В., Мішалов В.Д., Погорєлов М.В., Сулаєва О.М., Туманський В.О., Чайковський Ю.Б., Шпонька В.І., Шпонька І.С.
Редакція:Бондаренко Н.С. (секретар редакції), Кобеза П.А., Лапсарь Г.С., Малієнко Ю.В., Шевченко К.М.

 

Індексація журналу:

«NLM Catalog – US National Library of Medicine» (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog)

«Medical Journals Links» (http://www.medical-journals-links.com)

«CiteFactor Academic Scientific Journals» (http://www.citefactor.org)

«Google Scholar» (https://scholar.google.com)

«Directory of Open Access Journals» (http://doaj.org)

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua)


 

Оглядові, проблемні й оригінальні статті рецензуються. Журнал публікує наукові роботи морфологів, а також результати морфологічних досліджень фахівців інших спеціальностей.

Видається і рекомендується для вільного поширення мережею Internet згідно з рішенням вченої ради ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (протокол № 6 від 24 грудня 2020 року). Підписано до друку 25.12.2020 р. Умовн. друк. арк. 18.

Crossref NBUV citefactor
mjl ulrichsweb copernicus drji
 
Контакти

Адреса редакції: 49005, м.Дніпро, вул.Севастопольська, 19, редакція журналу „Morphologia”.

Телефон   +380974584284

morphology@dsma.dp.ua


 

Свідоцтво про реєстрацію електронного інформаційного ресурсу


                             
   
Дніпропетровське обласне відділення НТ АГЕТ »»
PDF Вимоги до оформлення рукописів [укр] PDF Авторська згода [укр]
PDF Требования к оформлению рукописей [рус] PDF Авторское соглашение [рус]
PDF Author guidelines [eng] PDF Copyright Agreement [eng]
2021, Том 15, № 1 зміст... content... xml
2020, Том 14, № 4 зміст... content... xml
2020, Том 14, № 3 зміст... content... xml
2020, Том 14, № 2 зміст... content... xml
2020, Том 14, № 1 зміст... content... xml
2019, Том 13, № 4 зміст... content... xml
2019, Том 13, № 3 зміст... content... xml
2019, Том 13, № 2 зміст... content... xml
2019, Том 13, № 1 зміст... content... xml
2018, Том 12, № 4 зміст... content... xml
2018, Том 12, № 3 зміст... content... xml
2018, Том 12, № 2 зміст... content... xml
2018, Том 12, № 1 зміст... content... xml
2017, Том 11, № 4 зміст... content... xml
2017, Том 11, № 3 зміст... content... xml
2017, Том 11, № 2 зміст... content... xml
2017, Том 11, № 1 зміст... content... xml
2016, Том 10, № 3 зміст... content... xml
2016, Том 10, № 3 зміст... content... xml
2016, Том 10, № 2 зміст... content... xml
2016, Том 10, № 1 зміст... content... xml
2015, Том 9, № 4 зміст... content... xml
2015, Том 9, № 3 зміст... content... xml
2015, Том 9, № 2 зміст... content... xml
2015, Том 9, № 1 зміст... content... xml
2014, Том 8, № 4 зміст... content... xml
2014, Том 8, № 3 зміст... content... xml
2014, Том 8, № 2 зміст... content... xml
2014, Том 8, № 1 зміст... content... xml
2013, Том 7, № 4 зміст... content... xml
2013, Том 7, № 3 зміст... content... xml
2013, Том 7, № 2 зміст... content... xml
2013, Том 7, № 1 зміст... content... xml
2012, Том 6, № 4 зміст... content... xml
2012, Том 6, № 3 зміст... content... xml
2012, Том 6, № 2 зміст... content... xml
2012, Том 6, № 1 зміст...   xml
2011, Том 5, № 4 зміст...   xml
2011, Том 5, № 3 зміст...   xml
2011, Том 5, № 2 зміст...   xml
2011, Том 5, № 1 зміст...   xml
2010, Том 4, № 4 зміст...   xml
2010, Том 4, № 3 зміст...   xml
2010, Том 4, № 2 зміст...   xml
2010, Том 4, № 1 зміст...   xml
2009, Том 3, № 4 зміст...   xml
2009, Том 3, № 3 зміст...   xml
2009, Том 3, № 2 зміст...   xml
2009, Том 3, № 1 зміст...   xml
2008, Том 2, № 4 зміст...   xml
2008, Том 2, № 3 зміст...   xml
2008, Том 2, № 2 зміст...   xml
2008, Том 2, № 1 зміст...   xml
2007, Том 1, № 4 зміст...   xml
2007, Том 1, № 3 зміст...   xml
2007, Том 1, № 2 зміст...   xml
2007, Том 1, № 1 зміст...   xml
PDF Передмова редакторів журналу
   
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100