Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / МОРФОЛОГІЯ /

МОРФОЛОГІЯ, 2017, Том 11, № 2


cover обложка
2018, Том 12, № 3
2018, Том 12, № 2
2018, Том 12, № 1
2017, Том 11, № 4
2017, Том 11, № 3
2017, Том 11, № 2
2017, Том 11, № 1
2016, Том 10, № 4
2016, Том 10, № 3
2016, Том 10, № 2
2016, Том 10, № 1
2015, Том 9, № 4
2015, Том 9, № 3
2015, Том 9, № 2
2015, Том 9, № 1
2014, Том 8, № 4
2014, Том 8, № 3
2014, Том 8, № 2
2014, Том 8, № 1
2013, Том 7, № 4
2013, Том 7, № 3
2013, Том 7, № 2
2013, Том 7, № 1
2012, Том 6, № 4
2012, Том 6, № 3
2012, Том 6, № 2
2012, Том 6, № 1
2011, Том 5, № 4
2011, Том 5, № 3
2011, Том 5, № 2
2011, Том 5, № 1
2010, Том 4, № 4
2010, Том 4, № 3
2010, Том 4, № 2
2010, Том 4, № 1
2009, Том 3, № 4
2009, Том 3, № 3
2009, Том 3, № 2
2009, Том 3, № 1
2008, Том 2, № 4
2008, Том 2, № 3
2008, Том 2, № 2
2008, Том 2, № 1
2007, Том 1, № 4
2007, Том 1, № 3
2007, Том 1, № 2
2007, Том 1, № 1
XML export XML ArticleSet PubMed export.

PDF   Обкладинка номера [Cover of the issue]
PDF   Титул номера [Title of the issue]
PDF   Зміст [Content]
 
Оригінальні дослідження
Research, original papers
О.Д.Боягина Иерархические уровни морфологической организации нервных волокон в мозолистом теле человека Boiagina O.D. Hierarchical levels of the morphological organization of nerve fibers in the human corpus callosum
С.В.Зябліцев, О.О.Стародубська, О.О.Дядик Вплив карбацетаму на процеси нейродеструкції в гіпокампі при експериментальній черепно-мозковій травмі Ziablitsev S.V., Starodubska O.O., Diadyk O.O. Carbacetam effect on processes of neurodestruction in hippocampus during experimental traumatic brain injury
Г.А.Єрошенко, Л.Я.Федонюк Морфологічні зміни тканин передньої черев-ної стінки щурів після імплантації алопластичного матеріалу, обробленого колагеном Yeroshenko G.A., Fedonyuk L.Ya. Morphological changes of anterior abdominal wall tissues in rats after implantation of alloplastic material, processed with collagen
М.В.Погорєлов Регіональні відмінності мінерального складу в стінці серця людини упродовж онтогенезу Pogorelov M.V. Regional differences in mineral composition in the wall of the human heart during ontogenesis
О.Ю.Потоцкая, А.С.Лапсарь Особенности клеточного состава и микроархитектуры гемальных узлов человека Pototskaya O.Yu., Lapsar A.S. Peculiarities of cellular composition and microar-chitecture of human hemal nodes
О.О.Приходько Мікроскопічні зміни загруднинної залози за умов ушкоджуючого впливу загальної дегідратації в експерименті Prykhodko O.О. Microscopic alterations of the thymus under the damaging influence of experimental dehydration
О.А.Старостіна, Т.В.Святенко, І.С.Шпонька, О.В.Пославська Морфологічні критерії перебігу судинних форм розацеа Starostina O.A., Svyatenko T.V., Shponka I.S., Poslavskaya O.V. The morphological criteria of the course of the rosacea vascular form
А.Ю.Степаненко Асимметрия структуры поверхностного сосудистого русла мозжечка человека Stepanenko A.Yu. Asymmetry of the structure of the superficial vascular bed of the human cerebellum
І.І.Школьна, В.Е.Маркевич Особливості вмісту та балансу токсичних мікроелементів у волоссі матерів та їх дітей, які народились передчасно Shkolna I., Markevych V. Features of content and balance of toxic trace elements in hair of mothers and their premature infants
Методологія наукових досліджень
Scientific research methodology
С.С.Ключко, В.М.Євтушенко, В.К.Сирцов Сучасний освітній процес: курс на дистанційне навчання Kluchko S.S., Evtushenko V.M., Syrtsov V.K. Modern educational process: distance learning course
К.Петріас (автор), Д.Вендлінг (редактор) Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців Patrias K., author; Wendling D., editor Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers
Рецензії, відгуки, презентації
Reviews, comments, presentations
Билич Г. Л. Атлас анатомии человека : учеб. пособие. В 3-х томах. Том 1 / Г. Л. Билич, В. Н. Николенко. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2014. – 488 с. Bilich GL, Nikolenko VN. Atlas anatomii cheloveka [Atlas of human anatomy]: study guide. Moscow: Meditsinskoye informatsionnoye agentstvo; 2014. 488 p. Russian.
3D Атлас эмбриологии человека 3D Atlas of Human Embryology
Вимоги до оформлення рукописів [укр] Author guidelines [eng]
Требования к оформлению рукописей [рус]
   
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100