Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / тестовый контроль /

Тесты

Вопрос 
1
Клітина постійно реагує на оточуюче середовище, вступаючи в різні взаємовідносини з ним. До якого типу процесів відноситься ендоцитоз?

2
На електронномікроскопічній фотографії клітини видно пухирці, що утворюються шляхом відшнуровання від інших органел цієї клітини. Вкажіть конкретний механізм формування пероксисом?

3
За допомогою гістохімічних досліджень виявлено, що лізосоми та пероксисоми відрізняються одні від одних за складом ферментів, що в них містяться. Які функції, що обумовлені цими ферментами, властиві пероксисомам?

4
Під час фарбування препаратів застосовуються різноманітні кислі та основні барвники. За походженням їх поділяють на рослинні, тваринні, синтетичні. Визначте, який з наведених барвників за походженням належить до тваринного?

5
Плазматична мембрана має властивостi пластичності i плинностi. Вiд якої речовини, що входить до її складу, залежать цi якостi мембрани?

6
У дитини 7 рокiв iз вродженою хворобою у клiтинах органiзму виявленi аномальнi бiополiмери. Про порушення функцiї яких органел йде мова?

7
На електронній мікрофотографії ядерної оболонки видно, що вона складається з двох мембран, внутрішня мембрана утворює комплекс з деякими структурами ядра. З якими елементами контактує внутрішня мембрана каріотеки?

8
Гістохімічним методом дослідження було визначено олігосахаридні ланцюги глікокаліксу у структурі плазмолеми. Яку функцію вони виконують?

9
Методами гістохімії встановлено, що поверхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хімічних компонентів складається глікокалікс?

10
Вивчаючи електронограми клiтин печiнки щура, студенти на однiй з них побачили структури овальної форми, двомембраннi, внутрiшня мембрана яких утворює кристи. Назвiть цi органели.

 
 
 © 2004-2015, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2015, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100