Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / тестовый контроль /

Тесты

Вопрос 
1
В катаболiзмi глюкози беруть участь ферменти глiколiзу. Де локалiзуються ферменти глiколiзу в клiтинi?

2
В сероцитах привушньої слинної залози порушено синтез білка. Які структурні компоненти клітини повинні постраждати при цьому в першу чергу?

3
На електронномікроскопічній фотографії шкіри міжклітинна щілина становить 25-30 нм, заповнена електронно-щільною речовиною та має особливі фібрілярні структури. Яку назву має цей тип міжклітинного контакту?

4
За допомогою електронного мікроскопу можна визначити структуру мітохондрії. В якій ділянці відбувається окисне фосфорилювання аденозиндифосфату?

5
Одним з етапів виготовлення гістологічного препарату є зневоднення. Для його проведення використовують наступні речовини:

6
При біохімічному та гістохімічному аналізі хромосом встановлено, що вони представлені нуклеїновою кислотою, з'єднаною зі специфічними сполуками, що обумовлюють їх компактизацію, а також доступність локусів генома до зчитування інформації. Який хімічний склад хромосом?

7
При дробленні зиготи виникають клітини - бластомери, які після мітотичного поділу не збільшуються в розмірах. Який період клітинного циклу відсутній у бластомерів?

8
Завдяки методу електронної мікроскопії дослідник має можливість вивчати будову клітин на субмікроскопічному рівні. Які клітинні структури у своїй будові мають дві біологічні мембрани?

9
На електронномікроскопічній фотографії ядра епітеліоцита проксимального відділу нефрона піддослідної тварини можна бачити багато структур різної електронної щільності. Яка ядерна стріктура має найбільшу щільність?

10
На препараті представлені клітини, які активно синтезують білок. Чим пояснити базофільне забарвлення цитоплазми цих клітин?

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100