Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / тестовий контроль /

Тесты

Питання 
1
Інтерфаза - стан клітини, що складається з трьох періодів (G1, S, G2), протягом яких в клітині послідовно відбуваються процеси, що готують її до мітотичного поділу. Які процеси відбуваються в клітині в G2-періоді?

2
На електронномікроскопічній фотографії працюючої макрофагічної клітини можна відрізнити лізосомні пухирці, що мають різну будову. Які з вказаних пухирців можна віднести до фагосом?

3
Відомо, що мітохондрії синтезують макроергічні сполуки за допомогою процесів окислення та наступного фосфорилювання. В яких структурних компонентах мітохондрії здійснюється окислення органічних субстратів?

4
На електронномікроскопічній фотографії клітини видно пухирці, що утворюються шляхом відшнуровання від інших органел цієї клітини. Вкажіть конкретний механізм формування пероксисом?

5
В умовному експерименті зруйнували одну з структур клітини, яка відповідальна за утворення субодиниць рибосом. Де утворюються попередники рибосом?

6
До барвників синтетичного походження належать:

7
Яку назву має процес синтезу АТФ, який відбувається узгоджено з реакціями окислення за участю системи дихальних ферментів мітохондрій?

8
Необхiдно вивчити неспецифiчнi клiтиннi включення, розмiр яких менше 0,2 мкм, але бiльше 0,1 мкм. Який метод мiкроскопiї може бути використаний?

9
При проведенi наукового експерименту дослiдник зруйнував структуру однiєї з частин клiтини, що порушило здатнiсть клiтини до подiлу. Яка структура була порушена найбiльш ймовiрно?

10
На електронномікроскопічній фотографії працюючої макрофагічної клітини можна відрізнити лізосомні пухирці, що мають різну будову серед них вторинні лізосоми. Вкажіть конкретний механізм утворення вторинної лізосоми?

 
 
 © 2004-2015, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2015, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100