Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / тестовий контроль /

Тесты

Питання 
1
В експериментальному дослідженні судин гемомікроциркуляторного русла серця виявлено підвищення кількості активно функціонуючих капілярів в умовах підвищеного фізичного навантаження. За рахунок чого збільшилась чисельність функціонуючих капілярів?

2
В експерименті внутрішню оболонку кровоносних судин імпрегнували солями серебрПри цьому були виявлені клітини з нерівними звивистими межами. Назвіть ці клітини

3
На препараті видно кровоносну судину, внутрішня оболонка якої утворює клапани. Визначте, яка це судина

4
У хворого на цукровий діабет виявлено пошкодження середньої оболонки артеріол. Які з компонентів судинної стінки зазнають ушкодження найбільшою мірою?

5
У хворих на цукровий діабет дуже часто спостерігається пошкодження прекапілярі Які функції, що характерні для прекапілярних артеріол, постраждають внаслідок цього у першу чергу?

6
При обстеженні пацієнта з варикозною хворобою (розширення венозних судин) виявлено пошкодження вен з сильним розвитком м'язової оболонки. Які морфологічні ознаки властиві цим судинам?

7
Аналізом електронної мікрофотографії кардіоміоцита встановлено, що він має невеликі розміри, багатокутну форму, невелику кількість міофібріл, які не мають впорядкованої орієнтації; Т-система відсутня; слабо розвинена саркоплазматична сіткВ клітині міститься багато піноцитозних пухирців та кавеол. Яка клітина має означену будову?

8
Хворому з порушенням ритму серцевих скорочень (аритмiя) проведено лiкування у кардiологiчному вiддiленнi лiкарнi, яке дало задовiльний результат.Якi клiтини мiокарду вiдновили свою нормальну функцiю в цьому випадку?

9
При обстеженні пацієнта з варикозною хворобою (розширення венозних судин) виявлено пошкодження вен з середнім розвитком м'язової оболонки. Які морфологічні ознаки властиві цим судинам?

10
У пацієнта з гіпертонічною хворобою при обстеженні виявлено ушкодження артеріол внаслідок порушення взаїмовідносин між клітинами судинної стінки. Чи можливий безпосередній контакт ендотеліоцитів з міоцитами в артеріолі в нормальних умовах?

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100