Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / тестовий контроль /

Тесты

Питання 
1
У фазi, що передувала дiастолiчному розслабленню мiокарду, рiзко знижується концентрацiя iонiв кальцiю у саркоплазмi i в перiод дiастоли його практично немає у вiльному станi. Визначте, якi структури беруть участь в акумуляцiї кальцiю?

2
При деяких серцево-судинних захворюваннях спостерігається пошкодження середньої оболонки гемокапілярі Які з компонентів судинної стінки при цьому зазнають ушкодження найбільшою мірою?

3
Хворому з порушенням ритму серцевих скорочень (аритмiя) проведено лiкування у кардiологiчному вiддiленнi лiкарнi, яке дало задовiльний результат.Якi клiтини мiокарду вiдновили свою нормальну функцiю в цьому випадку?

4
У хворого на алергію розвилося ускладнення, пов'язане з ізольованим пошкодженням внутрішньої оболонки гемокапілярів (капіляротоксикоз). Які з перелічених структур судинної стінки не зазнають ушкодження при капіляротоксикозі?

5
При розтинi померлої 75 рокiв були знайденi глибокi змiни серцево-судинної системи. Так, на гiстологiчному препаратi судини, де добре вираженi внутрiшня та зовнiшня еластичнi мембрани i присутні численні мiоцити у середнiй оболонцi, значно порушена структура внутрiшньої оболонки. Про яку судину iде мова?

6
Гальмуваня ангіогенезу - один з можливих методів боротьби з пухлинами на ранніх стадіях розвитку. Які тканини можуть стати джерелами інгібіторів ангіогенезу?

7
Артерiоли виконують важливу роль в кровопостачаннi функцiональних одиниць органi Якi з названих нижче структур найбiльш характернi для середньої оболонки артерiол?

8
У хворих на гіпертонічну хворобу досить часто спостерігається ушкодження артеріол. Які функції, що характерні для артеріол, постраждають внаслідок цього у першу чергу?

9
Зовнішня оболонка серця - епікард - є вісцеральним листком перикарду. Епікард побудований з тонкої пластинки сполучної тканини, зрощеної з міокардом і вкритої мезотелієм. Яка кількість шарів складає сполучнотканинну основу епікарда?

10
При обстеженні пацієнта з варикозною хворобою (розширення венозних судин) виявлено пошкодження вен з сильним розвитком м'язової оболонки. Які морфологічні ознаки властиві цим судинам?

 
 
 © 2004-2015, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2015, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100