Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / тестовий контроль /

Тесты

Питання 
1
При обстеженні хворого з варикозною хворобою (розширення венозних судин) виявлено пошкодження вен зі слабким розвитком м'язової оболонки. Які морфологічні ознаки властиві цим судинам?

2
На препараті видно кровоносну судину, внутрішня оболонка якої утворює клапани. Визначте, яка це судина

3
У фазi, що передувала дiастолiчному розслабленню мiокарду, рiзко знижується концентрацiя iонiв кальцiю у саркоплазмi i в перiод дiастоли його практично немає у вiльному станi. Визначте, якi структури беруть участь в акумуляцiї кальцiю?

4
У хворого на цукровий діабет виявлено пошкодження середньої оболонки прекапілярі Які з компонентів судинної стінки зазнають ушкодження найбільшою мірою?

5
В експерименті внутрішню оболонку кровоносних судин імпрегнували солями серебрПри цьому були виявлені клітини з нерівними звивистими межами. Назвіть ці клітини

6
У хворого на алергію розвилося ускладнення, пов'язане з ізольованим пошкодженням внутрішньої оболонки гемокапілярів (капіляротоксикоз). Які з перелічених структур судинної стінки не зазнають ушкодження при капіляротоксикозі?

7
У хворого у стані травматичного шоку виявлено підвищену активізацію складних півшунтів епітеліоїдного типу (порівняно з іншими судинами гемомікроциркуляторного русла). Які морфологічні ознаки притаманні складним півшунтам?

8
Хворому з порушенням ритму серцевих скорочень (аритмiя) проведено лiкування у кардiологiчному вiддiленнi лiкарнi, яке дало задовiльний результат.Якi клiтини мiокарду вiдновили свою нормальну функцiю в цьому випадку?

9
Визначте тип судин, що мають вигляд слiпо закiнчених сплющених ендотелiальних трубок, не мають базальної мембрани i перицитiв; ендотелiй цих судин фiксований стропними фiламентами до колагенових волокон сполучної тканини

10
Кровоносні судини розвиваються у кінці другого на початку третього тижня ембріонального розвитку. З якої тканини вони походять?

 
 
 © 2004-2015, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2015, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100