Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / тестовый контроль /

Тесты

Вопрос 
1
Тимус є центральним органом імунної системи, де відбувається розмноження та антигеннезалежна диференціація Т-лімфоцитів. З віком він перероджується. Визначте, яку фазу вікової інволюції тимус не має?

2
При обстеженні хворого, який зазнав дії іонизуючого випромінювання, виявлено пошкодження білої пульпи селезінки. Скупчення яких клітин у складі селезінки зазнало при цьому патологічних змін?

3
На гістологічних препаратах представлени декілька лімфоїдних фолікулів з різних кровотворних органів. За наявністю якого діагностичного критерію серед них можна розпізнати лімфоїдний фолікул селезінки?

4
У хворого з аномалією розвитку селезінки виявлено відсутність макрофагів в паренхімі органу. На якому терміні пренатального онтогенезу закладається селезінка?

5
При iнфекцiйних захворюваннях, iнтоксикацiях у часточках тимуса зростає кiлькiсть ретикулоепiтелiоцитiв, тiлець Гасаля, стає ширшою площа мозкової речовини. Дайте назву цим змiнам у тимусi.

6
У ВІЛ-iнфiкованої особи декiлька мiсяцiв збiльшенi вiсцеральнi и периферiчнi лiмфатичнi вузли. Якi клiтини первинно вражає вiрус iмунодефiциту людини?

7
Пацiєнту вiком 40 рокiв з метою уточнення дiагнозу призначено ультразвукове дослідження вилочкової залози. Спострiгається вiдсутнiсть чiткої межi мiж кiрковою та мозковою речовиною, зменшення кiлькостi лiмфоцитiв у кiрковiй речовинi. Який з наведених нижче термінів найбільш чітко відображає цю ситуацію?

8
При вакцинації дитини у відповідь на введення чужорідних антигенів розвинулась реакція гуморального імунітету. Визначте основні клітини селезінки, які беруть участь в імунній відповіді.

9
Тимус є центральним органом iмуногенезу, де вiдбувається розмноження i антигеннезалежна диференцiацiя Т-лiмфоцитiв. Клiтини строми тимуса є важливим компонентом, який забезпечує розвиток Т-лiмфоцитiв. Визначте назву цих клітин.

10
У хворого 50 років з лейкозом виявлено очаги мієлоїдного кровотворення в селезінці. До якого терміну онтогенезу в нормі селезінка приймає участь в мієлоїдному кровотворенні?

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100