Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / тестовий контроль /

Тесты

Питання 
1
У хворого з аномалією розвитку селезінки виявлено відсутність В-лімфоцитів. На якому терміни пренатального онтогенезу орган зазнав ушкодження?

2
На гістологічних препаратах селезінки та лімфатичного вузла відмічається збільшення об`єму лімфоїдної тканини, що може свідчити про активацію імунних реакцій. Вкажіть у даних органах місце, де здійснюється антигензалежна проліферація і диференціювання В-лімфоцитів (В-зона).

3
При експериментальному дослідженні на етапі ембріонального розвитку було порушено формування синусів лімфовузлів. Яка функція лімфатичних вузлів постраждає в першу чергу?

4
Відомо, що система кровотворення складається з центральних та периферичних органів. Яку тканину мають в своїй будові всі кровотворні органи?

5
З метою дiагностики у хворої людини взяли паренхiму кровотворного органу, де знайшли мегакарiоцити. Визначте, який це орган?

6
При обстеженні у хворого виявлено запалення мигдаликів. Кулясті скупчення (фолікули) збільшені, в криптах спостерігається білувата плівка (гній). Якими клітинами переважно побудовані фолікули?

7
У хворого з аномалією розвитку селезінки виявлено відсутність макрофагів в паренхімі органу. На якому терміні пренатального онтогенезу закладається селезінка?

8
Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті паренхіма органу представлена лімфоїдною тканиною, яка утворює лімфатичні вузлики, останні розташовані дифузно і містять центральну артерію. Яке анатомічне утворення має дану морфологічну будову?

9
При гiстологiчному дослiдженнi лiмфовузла дитини, померлої у вiцi 10 мiсяців вiд тяжкої бактерiальної iнфекцiї, виявлена практично повна вiдсутнiсть зародкових центрiв i недорозвиток первинних фолiкулiв. Який з етапiв формування клiтин iмунної системи був порушений?

10
При обстеженні хворого з пригніченням імунної реактивності виявлено пошкодження мантійної зони лімфатичних фолікулів селезінки. Які клітини, що беруть участь у підтриманні імунітету, були ушкоджені?

 
 
 © 2004-2015, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2015, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100