Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / тестовый контроль /

Тесты

Вопрос 
1
В умовах експерименту в органiзм пiддослiдної тварини ввели антитiла проти тимозинi Диференцiацiя яких клiтин порушиться в першу чергу?

2
В умовах експерименту в органiзм пiддослiдної тварини ввели антитiла проти тимозинi Диференцiацiя яких клiтин порушиться в першу чергу?

3
Вiдомо, що плазматична клiтина виробляє специфiчнi антитiла на даний антиген. При введеннi антигену кiлькiсть плазматичних клiтин збiльшується. За рахунок яких клiтин кровi вiдбувається збiльшення числа плазмоцитiв?

4
При пересадженні чужорідної тканини в організмі тварини-реципієнта розвиваються захисні реакції, які викликають загибель пересадженої тканини. Які клітини організма-реципієнта обумовлюють відторгнення трансплантату?

5
На гістологічних препаратах селезінки та лімфатичного вузла відмічається збільшення об`єму лімфоїдної тканини, що може свідчити про активацію імунних реакцій. Вкажіть у даних органах місце, де здійснюється антигензалежна проліферація і диференціювання В-лімфоцитів (В-зона)

6
В тимусi припинено утворення Т-лiмфоцитiв-хелперi Якi процеси iмуногенеза, що вiдбуваються в сполучнiй тканинi, будуть порушуватись в першу чергу?

7
При обстеженні хворого з анемією виявлено, що причиною цього стану є надмірне руйнування (гемоліз) еритроцитів в одному з кровотворних органі Який орган приймає участь у гемолізі еритроцитів?

8
З метою дiагностики у хворої людини взяли паренхiму кровотворного органу, де знайшли мегакарiоцити. Визначте, який це орган?

9
При iнфекцiйних захворюваннях, iнтоксикацiях у часточках тимуса зростає кiлькiсть ретикулоепiтелiоцитiв, тiлець Гасаля, стає ширшою площа мозкової речовини. Дайте назву цим змiнам у тимусi

10
При обстеженні хворого з пригніченням імунної реактивності виявлено пошкодження мантійної зони лімфатичних фолікулів селезінки. Які клітини, що беруть участь у підтриманні імунітету, були ушкоджені?

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100