Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / тестовый контроль /

Тесты

Вопрос 
1
При обстеженні хворого, який зазнав дії іонизуючого випромінювання, виявлено пошкодження білої пульпи селезінки. Скупчення яких клітин у складі селезінки зазнало при цьому патологічних змін?

2
При гiстологiчному дослiдженнi лiмфовузла дитини, померлої у вiцi 10 мiсяців вiд тяжкої бактерiальної iнфекцiї, виявлена практично повна вiдсутнiсть зародкових центрiв i недорозвиток первинних фолiкулi Який з етапiв формування клiтин iмунної системи був порушений?

3
При тонзилітах (запаленні мигдаликів) виникає збільшення лімфатичних вузлів під нижньою щелепою у зв`зку з підвишенням гуморального та клітинного імунітету. Які клітини лімфатичного вузла впливають на проліферацію Т-лімфоцитів?

4
Вiдомо, що плазматичнi клiтини виробляють специфiчнi антитiла на даний антиген. При введеннi антигену кiлькiсть плазмоцитiв збiльшується. За рахунок яких клiтин кровi вiдбувається збiльшення числа плазмоцитiв?

5
При обстеженні хворого діагностовано залізодефіцитну анемію внаслідок недостатнього забезпечення кісткового мозку залізом. Функція яких клітин, що беруть участь у транспорті заліза для здійснення еритроцитопоезу, при цьому постраждала?

6
При обстеженнi хворого була виявлена недостатня кiлькiсть iмуноглобулiнi Якi з перелiчених клiтин iмунної системи виробляють ці білки?

7
Селезінка виконує кровотворну функцію. Одночасно з цим її називають кладовищем еритроциті В яких структурах селезінки на препараті гістохімічно можна виявити залізо?

8
Хвора через 30 хвилин після внутрішньом`язового введення пеніциліну відмітила слабкість та почуття задишки. З`явився ціаноз губ, гіперемія обличчя, тахікардія, зниження артеріального тиску. Лікар зробив висновок, що у хворої розвився анафілактичний шок. Яка з перелічених біологічно активних речовин має відношення до механізму розвитку анафілактичного шоку в даному випадку?

9
Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті виявляється часточковий орган. Кожна часточка має кіркову та мозкову речовину. Паренхіма часточок утворена лімфоїдною тканиною, в якій знаходяться Т-лімфоцити на різних стадіях проліферації та диференціювання. Мікрооточення представлено епітеліоретикулярними клітинами. У мозкові речовині визначаються тільця Гассаля. Який орган має дану морфологічну будову?

10
При хімічному аналізі тканини селезінки виявляється надмірно підвищений вміст залізПро що свідчить цей факт?

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100