Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / тестовий контроль /

Тесты

Питання 
1
При обстеженні хворого з анемією (захворювання крові) виявлено, що причиною цього стану є надмірна активність селезінки по руйнуванню нормальних та ушкоджених еритроциті Що відбувається з пошкодженими еритроцитами в селезінці в нормальних умовах?

2
Хворому з травмою черевної порожнини було видалено селезінку. Які функції органів кровотворення при цьому постраждають?

3
При iнфекцiйних захворюваннях, iнтоксикацiях у часточках тимуса зростає кiлькiсть ретикулоепiтелiоцитiв, тiлець Гасаля, стає ширшою площа мозкової речовини. Дайте назву цим змiнам у тимусi

4
При гiстологiчному дослiдженнi лiмфовузла дитини, померлої у вiцi 10 мiсяців вiд тяжкої бактерiальної iнфекцiї, виявлена практично повна вiдсутнiсть зародкових центрiв i недорозвиток первинних фолiкулi Який з етапiв формування клiтин iмунної системи був порушений?

5
Вiдомо, що плазматична клiтина виробляє специфiчнi антитiла на даний антиген. При введеннi антигену кiлькiсть плазматичних клiтин збiльшується. За рахунок яких клiтин кровi вiдбувається збiльшення числа плазмоцитiв?

6
На гістологічних препаратах представлени декілька лімфоїдних фолікулів з різних кровотворних органі За наявністю якого діагностичного критерію серед них можна розпізнати лімфоїдний фолікул селезінки?

7
При обстеженні хворого з пригніченням імунної реактивності виявлено пошкодження періартеріальної зони лімфатичних фолікулів селезінки. Які клітини, що беруть участь у підтриманні імунітету, були ушкоджені?

8
В червоному кiстковому мозку клiтини кровi, що розвиваться, розташованi острiвцями. Деякi з острiвцiв пов'язанi з макрофагами. Якi форменi елементи кровi розвиваються в цих острiвцях?

9
У ВІЛ-iнфiкованої особи декiлька мiсяцiв збiльшенi вiсцеральнi й периферичнi лiмфатичнi вузли. Якi клiтини первинно вражає вiрус iмунодефiциту людини?

10
У хворого після пересадки нирки відбулося відторгнення трансплантату донорВстановлено, що причиною відторгнення стала реакція специфічного клітинного імунітету. Які клітини відіграли провідну роль у процесі відторгнення?

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100