Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / тестовый контроль /

Тесты

Вопрос 
1
В живильне середовище, де вирощують клітини тварин, додали розчин амінокислоти лейцина з радіоактивною міткою. Через деякий час методом радіоавтографії виявлено високу концентрацію міченої амінокислоти поблизу певних органоїдів. Цими органоїдами можуть бути:

2
Транскрипцiя пiд час бiосинтезу бiлка відбувається з дiлянок еухроматину. Якi змiни в цитоплазмi клiтин виникають у разi зростання кiлькостi еухроматину?

3
У дитини 7 рокiв iз вродженою хворобою у клiтинах органiзму виявленi аномальнi бiополiмери. Про порушення функцiї яких органел йде мова?

4
Плазматична мембрана має властивостi пластичності i плинностi. Вiд якої речовини, що входить до її складу, залежать цi якостi мембрани?

5
Хворому призначено препарат з вираженими лiпофiльними властивостями. Яким буде головний механiзм його всмоктування?

6
Для механізму розвитку панкреатиту (запалення підшлункової залози) характерна затримка підшлункового соку в протоці залози і внутрішньопротокова активація його ферментів. Інколи процес настільки активний, що розвивається омертвіння цілих ділянок залозистої тканини - панкреонекроз. Які клітинні структури при руйнуванні своєї мембрани здатні викликати аутоліз клітин і тканин?

7
Гематоксилін - основний барвник, що зв'язується з компонентами клітини, які проявляють кислу реакцію. Які структурні компоненти клітини зумовлюють базофілію цитоплазми?

8
Цитолема виконує багато функцій, що в цілому забезпечують життєдіяльність клітини. Які функції з наведених нижче не властиві цитолемі?

9
В живильне середовище з культурою клітин людини внесено розчин тімідіну з радіоактивною міткою. Мічений тімідін при радіоавтографії буде виявлено у:

10
На електронномікроскопічній фотографії макрофагічної клітини видно мембранні пухирці, що містять мілкозернистий матрикс. Який загальний план морфо-функциональної організації лізосом?

 
 
 © 2004-2015, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2015, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100