Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / тестовий контроль /

Тесты

Питання 
1
На електронномікроскопічній фотографії епітеліальної клітини під цитолемою видно електронно-щільну смугу цитоплазми. Вкажіть, які ультраструктурні компоненти входять до складу кортикального шару цитоплазми?

2
Транскрипцiя пiд час бiосинтезу бiлка відбувається з дiлянок еухроматину. Якi змiни в цитоплазмi клiтин виникають у разi зростання кiлькостi еухроматину?

3
У живильне середовище з клiтинами, що здатнi до подiлу мiтозом, внесено тімiдін з радiоактивною позначкою. Про що може свiдчити велика кiлькiсть тiмiдіну, що виявляється у ядрах клiтин пiд час радiоавтографiчного дослiдження?

4
Хворому призначено препарат з вираженими лiпофiльними властивостями. Яким буде головний механiзм його всмоктування?

5
Гематоксилін - основний барвник, що зв'язується з компонентами клітини, які проявляють кислу реакцію. Які структурні компоненти клітини зумовлюють базофілію цитоплазми?

6
Методами гістохімії встановлено, що поверхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хімічних компонентів складається глікокалікс?

7
Протягом життя (вiд подiлу до загибелi) клiтина перебуває на рiзних фазах клiтинного циклу - iнтерфаза переходить в мiтоз. Який бiлок виробляється в клiтинi i регулює вступ клiтини в мiтоз?

8
Однiєю з причин ревматизму у людини на клiтинному рiвнi є саморуйнування клiтин через руйнування структури одного з органоїдiв. Що це за органоїд?

9
На електронномікроскопічній фотографії макрофагічної клітини видно мембранні пухирці, що містять мілкозернистий матрикс. Який загальний план морфо-функциональної організації лізосом?

10
З метою отримання карiотипу людини на клiтини в культурi тканини подiяли колхiцином - речовиною, що блокує скорочення ниток веретена подiлу. На якiй стадiї припиняється мiтоз?

 
 
 © 2004-2015, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2015, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100