НТ АГЕТ Морфологи України Чернівецьке обласне відділення
Всеукраїнської громадської організації
“Наукове товариство АГЕТ”
 Українською | На русском    ::   НТ АГЕТ / Чернівці / Анатомія /
     
Кафедра
Про кафедру
Історія
Персонал
Наукова діяльність
Навчальний процес
Студентська діяльність
- - -
Форум
- - -
Гидрометцентр Росії
Реклама: Новый диплом в Киеве от diplom7.com .
Кафедра анатомії людини БДМУ

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ БДМУ

Постановою Ради Народних Комісарів України від 20 жовтня 1944 року "Про поновлення роботи 2-го Київського медичного інституту" поновлено діяльність навчального закладу у м.Чернівці.

Кафедра анатомії людини, як один із підрозділів створеного Чернівецького медичного інституту, заснована 1 лютого 1945 року. Вона, як і інститут в цілому, створювалася у важкі роки повоєнної розрухи. Організатором і першим завідувачем кафедри була доцент К.Д.Філатова. У січні 1945 року під кафедру було виділено двоповерхову будівлю бувшої Пастерівської станції. Як будівля, так і приміщення були в запущеному стані - з пошкодженими пічками, вибитими віконними рамами та прогнилою підлогою. На долю колективу кафедри, господарчої частини та адміністрації інституту випав важкий тягар у створенні матеріально-технічної бази, організації навчального та наукового процесу. Цю велику роботу проводили співробітники кафедри, які працювали разом з доцентом К.Д.Філатовою: Г.Г.Фішер, Т.В.Князєва, А.А.Влюшина. У 1952 році доцент К.Д.Філатова перейшла на роботу до Дніпропетровського державного медичного інституту, а кафедру очолив переведений з м.Станіслава доцент А.М.Мартиросян. Разом з ним працювали, окрім названих, І.І.Тарасов та А.М.Колодяжна. У 1956 році доцента А.М.Мартиросяна обрали за конкурсом на кафедру анатомії людини Вінницького державного медичного інституту, а чернівецьку кафедру очолив професор М.Г.Туркевич.

З того часу розпочалася плідна наукова робота щодо вивчення закономірностей пренатального морфогенезу органів травної, дихальної та сечовидільної систем у порівняльно-ембріологічному аспекті. Весь колектив кафедри активно включився у виконання планових наукових та дисертаційних робіт. Спочатку було створено морфологічну лабораторію, організовано збір біологічних об'єктів та виготовлення серійних послідовних гістологічних зрізів, сконструйовано мікропроекційний апарат, апарат для виготовлення пластичних реконструкцій, пристрій для стереофотографування. Завдяки цьому виконали і захистили кандидатські дисертації Г.Г.Фішер, Т.В.Князєва, А.А.Влюшина, К.С.Шевчук, М.М.Козуб, В.М.Круцяк, В.О.Власов, Ф.Д.Марчук, В.І.Проняєв.

У 1959 році при кафедрі відкрито аспірантуру. Першим її аспірантом став М.М.Козуб, а через рік - В.М.Круцяк.

Нині кафедра володіє унікальною колекцією гістологічних препаратів, якою користуються науковці університету й морфологи України та зарубіжжя. Під керівництвом професора М.Г.Туркевича виконали і успішно захистили докторські дисертації В.А.Малішевська (1966) та В.М.Круцяк (1972). Як показав час, започаткований напрямок виріс в одну з провідних наукових шкіл щодо вивчення розвитку і становлення топографії органів і систем організму людини та деяких ссавців. Разом з професором М.Г.Туркевичем на кафедрі працювали доценти Г.Г.Фішер, В.А.Малішевська, В.М.Круцяк, асистенти В.О.Власов, Т.В.Князєва, М.М.Козуб, Ф.Д.Марчук, К.С.Шевчук, А.А.Влюшина, М.І.Шевчук, В.І.Проняєв. Професор М.Г.Туркевич вийшов на пенсію у 1970 році, а кафедру очолила його талановита учениця професор В.А.Малішевська, яка продовжила започаткований своїм учителем науковий напрямок і вже під її керівництвом виконали кандидатські дисертації А.О.Лойтра, С.М.Романюк, Б.Г.Макар, Л.О.Філіпова, М.М.Кумка, О.І.Бриндак. Разом з професором В.А.Малішевською на кафедрі працювали доценти Г.Г.Фішер, В.М.Круцяк, М.М.Козуб, В.І.Проняєв, асистенти Т.В.Князєва, К.С.Шевчук. В.О.Власов, Ф.Д.Марчук, Б.Г.Макар, А.О.Лойтра, Л.О.Філіпова, М.М.Кумка. У 1973 році професора В.М.Круцяка обрано за конкурсом завідувачем кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії. У 1986 році В.А.Малішевська вийшла на пенсію, а кафедру анатомії людини очолив заслужений діяч науки і техніки України, професор В.М.Круцяк, який продовжив науковий напрямок свого вчителя - професора М.Г.Туркевича. За період керування кафедрою анатомії людини під керівництвом В.М.Круцяка виконали і захистили дисертації М.Д.Лютик, Ю.Я.Войтів, І.Ю.Полянський, В.М.Ватаман, Ю.Т.Ахтемійчук, В.М.Пашковський, В.І.Зайцев, М.П.Кавун, Т.В.Смірнова, В.В.Кривецький, С.Ю.Кравчук, Б.Ю.Банул, Т.В.Хмара, Н.Б.Решетілова, Т.Б.Сикирицька, І.І.Кривецька та практичні лікарі - В.В.Власов, В.П.Мусурівський, І.Г.Проданчук, І.П.Мельник, С.М.Луканьова, Д.Г.Манчуленко, а також доцент юридичного факультету Чернівецького Національного університету ім. Ю.Федьковича М.І.Боднарук.

Після передчасної смерті професора В.М.Круцяка кафедру впродовж року знову очолювала професор В.А.Малішевська, а у 2001 році завідувачем кафедри обрано доцента Б.Г.Макара, який успішно захистив докторську дисертацію і продовжує започаткований науковий напрямок. Нині на кафедрі працюють доценти М.М.Козуб, Ф.Д.Марчук, В.В.Кривецький, А.О.Лойтра, М.Д.Лютик, Т.В.Хмара, М.П.Кавун, Т.В.Смірнова, Г.М.Халатурник, Н.Б.Решетілова, старші викладачі Б.Ю.Банул, О.П.Антонюк, асистенти Н.М.Гузік, Н.І.Гаїна, А.О. Цвігун, С.О.Лісничок, Н.Р.Ємельяненко, аспірант О.В.Круцяк.

За період існування кафедри виконано і захищено 7 докторських дисертацій: В.А.Малішевська, В.М.Круцяк, В.І.Проняєв, У.Ю.Яцожинська, О.В.Кравченко, Ю.Т.Ахтемійчук, В.В.Власов, Б.Г.Макар та 49 кандидатських дисертацій, отримано 56 авторських свідоцтв на винаходи і понад 130 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції. Нові розробки використовуються у навчальному процесі та в науково-дослідних роботах, а частина з них впроваджена в практику охорони здоров'я. Так, д. мед.наук Б.Г.Макаром та асистентом П.О.Мельником обгрунтований спосіб оперативного лікування стенозів сльозових шляхів, який відзначений дипломом ІІ ступеню ВДНГ України. Співробітники кафедри опублікували понад 1300 наукових праць. Сьогодні на кафедрі виконуються 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій.

На кафедрі успішно працює студентський науковий гурток, де студенти опановують методи морфологічних досліджень (препарування, корозії, ін'єкції, рентгенографії, морфометрії, макромікроскопії, реконструювання, стереофотографування та ін.). Студенти-гуртківці беруть активну участь у роботі Всеукраїнських наукових конференцій, предметних олімпіад. Найбільш активні гуртківці, як правило, після закінчення ВНЗ продовжили розпочату наукову роботу в його стінах і досягли визначних успіхів. Нині - це професори Ю.Т.Ахтемійчук, В.М.Пашковський, І.Ю.Полянський, доценти М.М.Козуб, Ф.Д.Марчук, А.О.Лойтра, В.В.Кривецький та інші.

Завдяки щоденному піклуванню ректора університету академіка В.П.Пішака кафедра анатомії людини за останні роки відремонтована у європейсьому стилі, оснащена новими меблями та устаткуванням. Створений комп'ютерний клас.

Нині кафедра має 10 навчальних аудиторій, сучасну гістологічну лабораторію, лекційну залу та фундаментальний морфологічний музей.

Колектив кафедри велику увагу приділяє науковим та навчально-методичним питанням викладання анатомії людини. Вийшла у світ монографія професора М.Г.Туркевича "Реконструкція мікроскопічних об'єктів за морфологічними зрізами", видані навчально-методичні та навчальні посібники з рентгенанатомії, функціональної анатомії органів дихання, функціональної морфології органів імунної системи, органів чуття, черепно-мозкових нервів, структурно-функціональна організація кісткової системи, структурно-функціональна організація головного і спинного мозку, артросиндесмологія, питання та еталони відповідей до іспиту з анатомії і фізіології з патологією, клінічна анатомія носа, горла і вуха: термінологічне тлумачення з малюнками, які затверджені і рекомендовані Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальні посібники для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Колектив співробітників кафедри постійно працює над виданням цілого ряду посібників для навчального процесу з окремих розділів анатомії людини.

За успіхи в роботі рішенням Ученої Ради колектив кафедри занесений до Книги Пошани академії.

  Вверх 
 
UNDER CON$TRUCTION! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту взагалі.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.м.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (0562-465323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту - Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ]
(Якщо Вам сподобался веб-сайт і Ви бажаєте створити свій - звертайтеся!)
© 2004-2017, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
На правах рекламы: Аптека виагры.
Ключові слова: Медицинское образование навчання обучение, медицина, кафедри анатомії, гістології, хірургії ВНЗ, медичні інститути; факультет; Faculty, Medical education learning, anatomy, histology; Morphologic departments, higher medical institutions.
Rambler's Top100