НТ АГЕТ Морфологи Украины Днепропетровское отделение
Всеукраинской общественной организации
“Научное общество АГЕТ”
 Українською | На русском    ::   НТ АГЕТ / Днепропетровск / Гистология /
     
Кафедра
О кафедре
История
Персонал
Научная деятельность
Учебный процесс
Студенческая деятельность
- - -
Форум
- - -
Гидрометцентр России
Научная деятельность на кафедре гистологии ДГМА

Тема НДР кафедри гістології (з 2006р.): "Аналіз нормального й аномального гістогенезу тканинних компонентів серцево-судинної системи людини та експериментальних тварин" (державний реєстраційний № 0105 U 007831, шифр роботи - IH.06.06). (див. посилання - Кардіогенез на www.cardiogenes.dp.ua)

Робота виконується на базі кафедр гістології та патологічної анатомії ДДМА. Наукові керівники: проф. Твердохліб І.В., проф. Шпонька І.С.

Мета роботи: визначення і характеристика різних рівнів структурно-функціональних перебудов серця і судин у процесі нормального розвитку і в умовах патологічних станів.

На означеному етапі:

 • проведена морфометрія тканинних зразків міокарда земноводних і птахів, оброблених поєднаними гістологічними і гістохімічними барвниками;
 • проведений кількісний аналіз серійних зрізів серця земноводних, птахів та ссавців (щурів) на етапах онтогенетичного розвитку;
 • створені моделі ряда вроджених вад серця у експериментальних тварин;
 • проведено імуногістохімічне дослідження міокарду людини на ранніх етапах пренатального розвитку;
 • розроблені та впроваджені до науково-дослідної роботи нові методики морфологічного аналізу матеріалу та графічної тривимірної реконструкції досліджуваних об’єктів.

За результатами НДР на означеному етапі отримано 7 деклараційних патентів України.

Перелік наукових публікацій
 1. Машталір М.А., Твердохліб І.В., Шаторна В.Ф. Формування епікарда курячого зародка в нормі і при порушенні кардіогенезу дією етанолу // Медичні перспективи.- Дніпропетровськ, 2003.- Том VIII, № 1.- С.43-46.
 2. Твердохліб І.В., Машталір М.А., Сілкіна Ю.В., Хріпков І.С., Романенко Л.А., Терещенко Н.М., Крамар С.Б., Шаторна В.Ф., Максименко С.В. Спосіб визначення перфузійної здатності капілярів міокарда. Деклараційний патент на винахід (11) 59108А (51) 7 А61В5/02 від 15.08.2003.
 3. Твердохліб І.В., Машталір М.А., Сілкіна Ю.В., Хріпков І.С., Романенко Л.А., Терещенко Н.М., Горєлова Н.І., Морозова С.Б., Маєр Г.О., Крамар С.Б., Шаторна В.Ф., Максименко С.В. Спосіб визначення енергетичного метаболізму міокарда. Деклараційний патент на винахід (11) 60078 А (51) 7 А61В5/02 від 15.09.2003
 4. Машталір М.А., Твердохліб І.В., Козлов В.О., Сілкіна Ю.В., Хріпков І.С., Романенко Л.А., Терещенко Н.М., Горєлова Н.І., Морозова С.Б., Маєр Г.О., Печерій В.Г. Спосіб ультраструктурної оцінки ефективності транскапілярного обміну в міокарді. Деклараційний патент на винахід (11) 60079 А (51) 7 А61В5/02 від 15.09.2003
 5. Машталір М.А., Твердохліб І.В., Сілкіна Ю.В., Хріпков І.С., Терещенко Н.М., Горєлова Н.І., Науменко Л.Ю., Макарчук О.І., Горєлов О.М., Малков І.І., Новіков С.П. Спосіб визначення стереометричних характеристик ультраструктур клітин. Деклараційний патент на винахід (11) 59109 А (51) 7 А61В5/02 від 15.08.2003.
Перелік доповідей на з’їздах, конференціях тощо
 1. Значення і використання інтегральних параметрів для вирішення питань експериментальної морфології / І.В.Твердохліб, І.С.Хріпков, Л.А.Романенко, Ю.В.Сілкіна, Н.М.Терещенко, С.Б.Морозова, Н.І.Горєлова // Матер. І Всеукраїнської наук. конф. „Карповські читання”.- Дніпропетровськ, 2004.- С. 50-55.
 2. Твердохліб І.В., Чайковський Ю.Б. Володимир Порфирійович Карпов і значення його наукової спадщини для сучасної теоретичної медицини // Матер. І Всеукраїнської наук. конф. „Карповські читання”.- Дніпропетровськ, 2004.- С. 3-5.
 3. Хрипков И.С. Состояние тучных клеток щитовидной железы в условиях экспериментального бластомогенеза // Матер. І Всеукраїнської наук. конф. „Карповські читання”.- Дніпропетровськ, 2004.- С. 69-70.
 4. Терещенко Н.М. Гістогенетичні перебудови атріовентрикулярного з’єднання серця людини // Матер. І Всеукраїнської наук. конф. „Карповські читання”.- Дніпропетровськ, 2004.- С. 55-56.
 5. Сілкіна Ю.В. Пренатальний розвиток трабекулярного міокарду // Матер. І Всеукраїнської наук. конф. „Карповські читання”.- Дніпропетровськ, 2004.- С. 42-43.
 6. Сілкіна Ю.В., Горєлова Н.І. Використання методу тривимірної реконструкції в морфології // Матер. І Всеукраїнської наук. конф. „Карповські читання”.- Дніпропетровськ, 2004.- С. 43-44.
 7. Горєлова Н.І. Морфогенез передсердних перегородок у ранньому пренатальному онтогенезі курки // Матер. І Всеукраїнської наук. конф. „Карповські читання”.- Дніпропетровськ, 2004.- С. 14-15.
 8. Горелова.Н.И., Силкина Ю.В. Методы иммуноморфологии в изучении гистогенетических процессов раннего кардиогенеза // Матер. І Всеукраїнської наук. конф. „Карповські читання”.- Дніпропетровськ, 2004.- С. 15-16.
 9. Горєлова Н.І. Гістогенетичні механізми септації передсердь у курки // Матер. 75 підсумкової наук. конф. студентів та молодих учених „Весна Наукова”, частина І.- Дніпропетровськ, 2004.- С. 22-23.
 10. Сілкіна Ю.В. Гістогенетичні процеси формування міокарда амфібій на ранніх етапах кардіогенезу // Матер. 75 підсумкової наук. конф. студентів та молодих учених „Весна Наукова”, частина І.- Дніпропетровськ, 2004.- С. 23-24.
 11. Терещенко Н.М. Розвиток структур провідної системи серця у ділянці атріовентрикулярного з’єднання // Матер. 75 підсумкової наук. конф. студентів та молодих учених „Весна Наукова”, частина І.- Дніпропетровськ, 2004.- С. 24-25.
 12. Сілкіна Ю.В., Горєлова Н.І. Етапність формування міоангіоархітектоніки в ембріональному серці щура // Матер. 75 підсумкової наук. конф. студентів та молодих учених „Весна Наукова”, частина І.- Дніпропетровськ, 2004.- С. 25.

Див. Матеріали І,II,III Всеукраїнських наук. конф. „Карповські читання” (2004, 2005, 2006 рр).

Частина монографій опублікована на сайті www.cardiogenes.dp.ua: И.В.Твердохлеб Гетерогенность миокарда и ее развитие в нормальном кардиомиогенезе. Монография. Днепропетровск, "Пороги". - 1996.

  Вверх 
 
UNDER CON$TRUCTION! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта вообще.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта - Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ]
(Если Вам понравился веб-сайт и Вы хотите создать свой - обращайтесь!)
© 2004-2017, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Ключевые слова: Медицинское образование навчання обучение, медицина, кафедры анатомии, гистологии, хирургии ВУЗы, медицинские институты; факультет, Faculty, Medical education learning, anatomy, histology; Morphologic departments, higher medical institutions.
Rambler's Top100