НТ АГЕТ Морфологи Украины Днепропетровское отделение
Всеукраинской общественной организации
“Научное общество АГЕТ”
 Українською | На русском    ::   НТ АГЕТ / Днепропетровск / Топография /
     
Кафедра
О кафедре
История
Персонал
Научная деятельность
Учебный процесс
Студенческая деятельность
- - -
Форум
- - -
Гидрометцентр России
Реклама: Стоматологическая клиника Dentaltech https://dentaltech.com.ua/service/implantacia/ .
Учебный процесс на кафедре ОХТА

Навчальну програму з оперативної хірургії та топографічної анатомії підготовлено на кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії. Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (зав.- проф. М.Ковальський) і затверджена МОЗ України в 2000 році.

Щорічно протягом навчального року методичні розробки тез лекцій і практичних занять оновлюються з урахуванням сучасних досягнень морфологічної науки та суміжних хірургічних дисциплін. Доповнення до методичних розробок обговорюються та затверджуються пакетом перед початком нового семестра на методичних нарадах кафедри.

Кожний студент, який навчається на кафедрі, забезпечений підручником з оперативної хірургії та топографічної анатомії під ред. проф. К.І.Кульчицького, посібником з практичних навичок, методичними розробками з самостійної роботи студентів, заліковою книжкою з практичних навичок (по 1 примірнику на одного студента). Під час проведення практичного заняття студенти у повному обсязі забезпечуються тестовими завданнями з предмету, музейними препаратами, муляжами, таблицями. Кожний студент має можливість виконати будь-яку операцію на трупному матеріалі.

Викладання оперативної хірургії та топографічної анатомії інтегровано з іншими теоретичними медико-біологічними кафедрами: латинської мови, нормальної анатомії, нормальної фізіології, патологічної анатомії, гістології та кафедрами хірургічного профілю. Протягом 10 років на кафедрі існував курс клінічної оперативної хірургії на базі міської клінічної лікарні №16.

Методичні розробки лекцій складені на 100% з урахуванням найсучасніших досягнень морфологічної науки. Лекції супроводжуються демонстрацією слайдів, кольорових фотограм, тематичних фільмів.

Методичні розробки практичних занять для викладачів підготовлені на 100%. Створені методичні розробки для студентів медичного факультету, які навчаються англійскою мовою, а також методичні розробки для лікарів-інтернів, що навчаються за фахом "Хірургія" та "Анестезіологія-реаніматологія" (зав. кафедрою професор Е.Г.Топка, доцент Ю.В.Мамрак).

Нові методи (прийоми), що впроваджені в навчальний процес з урахуванням світового і вітчизняного досвіду.

  1. Активно використовуються комп'ютерні технології (створено 2 навчальні програми, 2 контролюючі програми).
  2. Підготовлені методичні розробки практичних занять та тез лекцій за кредитно-модульною системою.
  3. Підготовлені контролюючі тестові завдання для контролю за позааудиторною роботою студентів у контексті кредитно-модульної системи навчання.
  4. Впроваджені у практичні заняття система тестового контролю з використанням тестів «Крок-2».
  5. Залучені до навчального процесу інформаційні матеріали з іноземних та національних поточних фахових видань, спеціалізованих файлів мережі Інтернет.
  6. Проведені педагогічні читання з впровадженням кредитно-модульної системи навчання.
  7. Профілізація підготовки навчально-методичних посібників з урахуванням майбутнього фаху студентів (підготовка посібників для студентів медичного, стоматологічного факультетів).
  8. Організація на кафедрі учбової кімнати для навчання іноземних студентів з оснащенням матеріалами на іноземній мові.

ohta-methodics_eng.rar (54кБ) - методические разработки для студентов медицинского факультета, обучающихся на английском языке.

  Вверх 
 
UNDER CON$TRUCTION! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта вообще.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта - Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ]
(Если Вам понравился веб-сайт и Вы хотите создать свой - обращайтесь!)
© 2004-2017, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Ключевые слова: Медицинское образование навчання обучение, медицина, кафедры анатомии, гистологии, хирургии ВУЗы, медицинские институты; факультет, Faculty, Medical education learning, anatomy, histology; Morphologic departments, higher medical institutions.
Rambler's Top100