НТ АГЕТ Морфологи України Дніпропетровське відділення
Всеукраїнської громадської організації
“Наукове товариство АГЕТ”
 Українською | На русском    ::   НТ АГЕТ / Дніпропетровськ / Топографія /
     
Кафедра
Про кафедру
Історія
Персонал
Наукова діяльність
Навчальний процес
Студентська діяльність
- - -
Форум
- - -
Гидрометцентр Росії
Навчальний процес на кафедрі ОХТА

Навчальну програму з оперативної хірургії та топографічної анатомії підготовлено на кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії. Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (зав.- проф. М.Ковальський) і затверджена МОЗ України в 2000 році.

Щорічно протягом навчального року методичні розробки тез лекцій і практичних занять оновлюються з урахуванням сучасних досягнень морфологічної науки та суміжних хірургічних дисциплін. Доповнення до методичних розробок обговорюються та затверджуються пакетом перед початком нового семестра на методичних нарадах кафедри.

Кожний студент, який навчається на кафедрі, забезпечений підручником з оперативної хірургії та топографічної анатомії під ред. проф. К.І.Кульчицького, посібником з практичних навичок, методичними розробками з самостійної роботи студентів, заліковою книжкою з практичних навичок (по 1 примірнику на одного студента). Під час проведення практичного заняття студенти у повному обсязі забезпечуються тестовими завданнями з предмету, музейними препаратами, муляжами, таблицями. Кожний студент має можливість виконати будь-яку операцію на трупному матеріалі.

Викладання оперативної хірургії та топографічної анатомії інтегровано з іншими теоретичними медико-біологічними кафедрами: латинської мови, нормальної анатомії, нормальної фізіології, патологічної анатомії, гістології та кафедрами хірургічного профілю. Протягом 10 років на кафедрі існував курс клінічної оперативної хірургії на базі міської клінічної лікарні №16.

Методичні розробки лекцій складені на 100% з урахуванням найсучасніших досягнень морфологічної науки. Лекції супроводжуються демонстрацією слайдів, кольорових фотограм, тематичних фільмів.

Методичні розробки практичних занять для викладачів підготовлені на 100%. Створені методичні розробки для студентів медичного факультету, які навчаються англійскою мовою, а також методичні розробки для лікарів-інтернів, що навчаються за фахом "Хірургія" та "Анестезіологія-реаніматологія" (зав. кафедрою професор Е.Г.Топка, доцент Ю.В.Мамрак).

Нові методи (прийоми), що впроваджені в навчальний процес з урахуванням світового і вітчизняного досвіду.

  1. Активно використовуються комп'ютерні технології (створено 2 навчальні програми, 2 контролюючі програми).
  2. Підготовлені методичні розробки практичних занять та тез лекцій за кредитно-модульною системою.
  3. Підготовлені контролюючі тестові завдання для контролю за позааудиторною роботою студентів у контексті кредитно-модульної системи навчання.
  4. Впроваджені у практичні заняття система тестового контролю з використанням тестів «Крок-2».
  5. Залучені до навчального процесу інформаційні матеріали з іноземних та національних поточних фахових видань, спеціалізованих файлів мережі Інтернет.
  6. Проведені педагогічні читання з впровадженням кредитно-модульної системи навчання.
  7. Профілізація підготовки навчально-методичних посібників з урахуванням майбутнього фаху студентів (підготовка посібників для студентів медичного, стоматологічного факультетів).
  8. Організація на кафедрі учбової кімнати для навчання іноземних студентів з оснащенням матеріалами на іноземній мові.

ohta-methodics_eng.rar (54кБ) - методические разработки для студентов медицинского факультета, обучающихся на английском языке.

  Вверх 
 
UNDER CON$TRUCTION! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту взагалі.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.м.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (0562-465323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту - Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ]
(Якщо Вам сподобался веб-сайт і Ви бажаєте створити свій - звертайтеся!)
© 2004-2017, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Ключові слова: Медицинское образование навчання обучение, медицина, кафедри анатомії, гістології, хірургії ВНЗ, медичні інститути; факультет; Faculty, Medical education learning, anatomy, histology; Morphologic departments, higher medical institutions.
Rambler's Top100