НТ АГЕТ Морфологи Украины Днепропетровское отделение
Всеукраинской общественной организации
“Научное общество АГЕТ”
 Українською | На русском    ::   НТ АГЕТ / Днепропетровск / Топография /
     
Кафедра
О кафедре
История
Персонал
Научная деятельность
Учебный процесс
Студенческая деятельность
- - -
Форум
- - -
Гидрометцентр России
Персонал кафедры оперативной хирургии и топографической анато...
 • Топка Ельвiра Григорівна

  фото 1

  Заслужений працiвник народної освiти України, академiк Украiнської академiї наук, доктор медичних наук, професор Топка Ельвiра Григорівна працює на кафедрі з 1967 року. З 1982 року - завідуюча кафедрою, є керівником наукової теми кафедри. Під її керівництвом захищено 3 докторські та 20 кандидатських дисертацій. Зараз під її керівництвом виконується 4 докторських і 5 кандидатських дисертацій.

  Академік національної академії наук України професор Е.Г.Топка є головою Дніпропетровського відділення НТ АГЕТ та є членом Президії правління НТ АГЕТ.

  Е.Г. Топка встановила топографоанатомічні особливості розвитку органів сечостатевої системи в процесі онтогенезу, її кровопостачання, інервацію, лімфовідтік, взаємодію з органами імуної, ендокринної, нервової систем в умовах вроджених аномалій розвитку та набутих захворювань. Нагороджена відзнакою "Відмінник охорони здоров'я" та знаком "Винахідник СРСР".

  Важливий вклад зробила Е.Г. Топка в розвиток хірургічної андрології. Розроблено багато нових операцій на органах сечостатевої системи, зокрема, на яєчку. На двадцять три винахода видано патенти. Запропоновано декілька способів низведення яєчка з покращенням його васкуляризації, які захищені авторськими свідоцтвами. Впровадження нових засобів хірургічного лікування захворювань сечостатевої системи дозволило запобігти післяопераційним ускладненням, підвищити ефективність лікування. Ельвірою Григорівною ретельно досліджені та описані особливості фізичного та статевого розвитку дітей та підлітків при крипторхізмі, диференційний підхід до лікування різних форм цього захворювання, узагальнені і проаналізовані сучасні уявлення про патогенез крипторхізму. В наукових працях і монографіях наведені нові дані про етіологію, патогенез, методи консервативної та оперативної корекції крипторхізму. Багато років вона є членом редакційної колегії журналу "Вісник проблем біології і медицини", входить в склад редакційної ради журналу "Клінічна анатомія та оперативна хірургія". Ельвіра Григорівна - постійний учаснік з'їздів та пленумів Українського товариства АГЕТ. Її праці друкувались і в нашій країні, і за кордоном (480 статей, 8 монографій, 15 посібників).

 • Квятковська Тетяна Олександрівна

  Професором кафедри є Квятковська Тетяна Олександрівна, яка працює на кафедрі з 1974 року. Під її керівництвом захищено 2 кандидатських дисертації та виконуються 2 кандидатські дисертації.

  Т.О.Квятковська є автором 192 наукових робіт, 2 монографій, співавтором 20 учбово-методичних посібників.

 • Мамрак Юрій Валентинович

  Доцент, к.м.н. Мамрак Юрій Валентинович, працює на кафедрі з 1991 року, завершує виконання докторської дисертації за темою "Морфофункціональні аспекти адаптивно-компенсійних реакцій ендокринної системи при резекції окремих її органів" (наук. консультант проф. Топка Е.Г., 2001-2006рр.). Розробив методичну базу та викладає предмет іноземним студентам англійською мовою.

 • Великородний Віктор Іванович

  Старший викладач, к.м.н. Великородний Віктор Іванович, працює на кафедрі з 1989 року, завершує виконання докторської дисертації за темою "Морфофункціональні зміни органів андрогенної системи при оперативних втручаннях на передміхуровій залозі" (наук. консультант проф. Топка Е.Г., 2001-2006рр.). Готується до викладання предмета іноземним студентам англійською мовою.

 • Шарапова Олена Миколаївна

  Викладач, к.м.н. Шарапова Олена Миколаївна, працює на кафедрі з1994 року. Секретар товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів Дніпропетровської державної медичної академії.

 • Кушнарьова Катерина Анатоліївна

  Викладач Кушнарьова Катерина Анатоліївна, працює на кафедрі з 2001 року, завершує виконання кандидатської дисертації за темою "Морфологічні особливості кровопостачання яєчників на етапах онтогенезу та після деяких хірургічних втручань" під керівництвом професора Е.Г. Топки (2003-2007рр.).

 • Рогозна Марина Адольфівна

  Старший лаборант Рогозна Марина Адольфівна, працює на кафедрі з 2002 року, виконує кандидатську дисертацію за темою "Морфологічні особливості вен яєчка людини на етапах його переміщення в пренатальному та постнатальному періодах онтогенезу" під керівництвом професора Е.Г. Топки (2005-2009рр.).

  Вверх 
 
UNDER CON$TRUCTION! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта вообще.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта - Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ]
(Если Вам понравился веб-сайт и Вы хотите создать свой - обращайтесь!)
© 2004-2017, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Ключевые слова: Медицинское образование навчання обучение, медицина, кафедры анатомии, гистологии, хирургии ВУЗы, медицинские институты; факультет, Faculty, Medical education learning, anatomy, histology; Morphologic departments, higher medical institutions.
Rambler's Top100