НТ АГЕТ Морфологи Украины Ивано-Франковское областное отделение
Всеукраинской общественной организации
“Научное общество АГЕТ”
 Українською | На русском    ::   НТ АГЕТ / Ивано-Франковск / Анатомия /
     
Кафедра
О кафедре
История
Персонал
Научная деятельность
Учебный процесс
Студенческая деятельность
- - -
Форум
- - -
Гидрометцентр России
Кафедра анатомії людини

Навчання на кафедрі анатомії людини проводиться за навчальним планом із студентами медичного, педіатричного, стоматологічного та фармацевтич¬ного (очної і заочної форми навчання) факультетів та на факультеті підготовки молодших медичних спеціалістів (зубні техніки і медичні сестри). Практичні заняття і лекції ведуться за методичними вказівками, розробленими і виданими типографським способом колективом кафедри під керівництвом зав. кафедрою, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Б.В.Шутки. Доповнено і розроблено нові методичні розробки для студентів всіх факультетів. Практичні заняття повністю забезпечені унаочненням: відпрепаровані трупи, вологі препарати високої якості, таблиці, муляжі та планшети. Тематично оформлені навчальні кімнати ("Міологія", "Лімфатична система", "Судини голови і шиї", "Судини грудної і черевної порожнин", "Рентгенанатомія"). Підібрані по різних розділах анатомії рентгенограми і згруповані по системах на підсвітлювальних стендах. Для контролю знань і самостійної роботи студентів кафедра використовує об'єктивні і суб'єктивні методи їх оцінки: марковані препарати кісток і суглобів, штамповані схеми в зошитах, підготовку реферативних повідомлень. Клас програмованого навчання використовується на кожному практичному та підсумковому занятті та комісійному іспиті. Створено 40 програм по ЗО питань у кожній, на одну з яких студенти відповідають під час іспиту.

Нові форми навчання і контролю знань студентів поєднуються з традиційними методами, що дозволяє інтенсифікувати і оптимізувати навчальний процес.

Для розвитку у студентів клінічного мислення і творчого підходу до вивчення тіла людини колектив кафедри проводить викладання анатомії в клініко-функціональному напрямку з використанням ситуаційних задач різного ступеня складності. Розроблені тести по типу «Крок-1», які використовують на практичних заняттях та іспиті. При цьому велика увагу надається надбанню студентами практичних вмінь і навичок по препаруванню, визначенню кісткових орієнтирів, проекції внутрішніх органів на передню черевну стінку і визначенню їх меж. З цією метою на кафедрі розроблено перелік навичок, здобутих студентами під час навчання, з урахуванням інтеграції теоретичної і практичної їх підготовки. Для студентів складено список рекомендованої літератури для поглибленого вивчення всіх розділів анатомії.

Для послуг студентів працює анатомічний музей, в якому студенти мають можливість готуватися до практичних занять, використовуючи музейні препарати. Студенти працюють з трупним матеріалом, вологими препаратами, користуються комп'ютерним класом в позааудиторний час при підготовці до практичних занять.

Колектив кафедри постійно працює в напрямку пошуків нових оптималь¬них форм поліпшення якості викладання анатомії і підвищення кваліфікації викладачів.

  Вверх 
 
UNDER CON$TRUCTION! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта вообще.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта - Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ]
(Если Вам понравился веб-сайт и Вы хотите создать свой - обращайтесь!)
© 2004-2017, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Ключевые слова: Медицинское образование навчання обучение, медицина, кафедры анатомии, гистологии, хирургии ВУЗы, медицинские институты; факультет, Faculty, Medical education learning, anatomy, histology; Morphologic departments, higher medical institutions.
Rambler's Top100