Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Київ /

Київ

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Адреса: пр. Перемоги, 34, Київ, 04057. (ректорат - 01601, м.Київ, бульвар Т.Шевченка, 13)

Офіційний веб-сайт - www.nmu.edu.ua.

Голова - Черкасов Віктор Гаврилович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нормальної анатомії НМУ.
Телефон +38-044- 441-49-94, 454-49-94

Заступник - .
Телефон +38-044-

Секретар - .
Телефон +38-044-

герб університету
 
кафедра нормальної анатомії
[не надіслали]
кафедра гістології та ємбріології
[не надіслали]
кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії
[не надіслали]
   

НМУ є одним з важливих наукових медичних центрів України. Тематика науково-дослідних робіт в університеті відповідає профілю підготовки спеціалістів і охоплює фундаментальні, прикладні та пошукові дослідження з найважливіших напрямів медичної та фармацевтичної науки, а саме:

  • медичні проблеми наслідків Чорнобильської катастрофи (особливості перебігу захворювань, вивчення комплексної дії радіонуклідів та важких металів на здоров'я людини);
  • актуальні проблеми педіатрії, акушерства та гінекології (проблеми невиношування вагітності, запобігання ускладнень при пологах, здоров'я матері та дитини);
  • гігієнічні проблеми навколишнього середовища, збереження здоров'я та профілактика інфекційних захворювань населення України (нормування екзогенних, хімічних речовин у ґрунті, вивчення впливу важких металів, отрутохімікатів тощо на здоров'я людини);
  • розробка нових патогенетичних обґрунтованих технологій в кардіології та ревматології (ІХС, гіпертонічна хвороба, хронічний еритематоз, ревматоїдний артрит тощо);
  • діагностика, лікування та профілактика захворювань шлунково-кишкового тракту та органів гепатобіліарної системи (виразкова хвороба шлунка, жовчнокам'яна хвороба, гострий панкреатит тощо);
  • питання патогенезу, діагностика, профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань; сучасні технології протезування в стоматології;
  • окремі медичні проблеми з інфекційних захворювань, фтизіатрії, урології, захворювань очей, шкіри, нервових хвороб тощо;
  • оптимізація навчання та виховання студентів медичних навчальних закладів.

НМУ має високий науковий потенціал. Серед науково-педагогічних і наукових співробітників працюють 172 доктора та 714 кандидатів наук, з них 164 професора та 323 доцента.

До наукової роботи залучаються студенти (близько 1000), що плідно працюють в студентських наукових гуртках, створених при кожній кафедрі. Цю талановиту студентську молодь об'єднує Студентське наукове товариство (організоване у 1881 p.), яке з 1970 року носить ім'я свого засновника О.А.Киселя. Студентське наукове товариство допомагає знаходити обдарованих студентів, надає їм можливість отримувати навички наукового пошуку, залучає їх до науково-дослідних робіт, що виконуються на кафедрах університету, бере участь у підготовці наукового резерву.

Для виховання висококваліфікованих лікарів, провізорів, науково-педагогічних та наукових кадрів в університеті створені всі необхідні умови: кафедри та наукові підрозділи очолюють визнані в Україні та за її межами вчені, які мають значний досвід з підготовки та атестації наукових кадрів. Кафедри та Науково-дослідний лабораторний центр НМУ забезпечені обладнанням та апаратурою, що дозволяє проводити наукові дослідження на сучасному рівні.

Підготовка фахівців вищої кваліфікації проводиться через докторантуру, аспірантуру та інституцію здобувачів. На сьогодні докторантура відкрита з 14 медичних спеціальностей, аспірантура - з 38.

 
Демографія
Гидрометцентр России Територія: 28,1 тис. кв.км.
  в т.ч. обласний центр м.Київ - 0,8 тис. кв.км.

Протяжність (м.Київ):
  із півночі на південь - 42 км
  із заходу на схід - 43 км

Чисельність населення на 01.01.07р. - 1751,1 тис. осіб
  + обласний центр м.Київ - 2718,1 тис. осіб

Кількість районів: 25 (м.Київ - 10)
Кількість міст обласного підпорядкування: 11
 
Держкомстат України
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100